„ Klub dziennego Pobytu Seniora „ z siedzibą w budynku przy ul. Czechowa 2 kl. VII w suterenie. Klub przeznaczony jest wyłącznie dla mieszkańców Wawrzyszewa w wieku emerytalnym. Bezpośredni nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Opiekun Klubu pani Agnieszka Cupriak.

Klub Seniora mieści się w dwóch pomieszczeniach, lokal wygląda estetycznie, wyposażony w ładne krzesła i stoliki, ozdobiony kwiatami. Uczestnicy Klubu mogą korzystać z telewizji kablowej, magnetowidu oraz licznych gier.

Organizuje spotkania, imprezy, szczególnie okolicznościowe z okazji świąt.

Członkami Klubu są 93 osoby. Klub Seniora cieszy się dużym powodzeniem członków spółdzielni złotego wieku.

Skip to content