90 LAT TRADYCJI
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa została założona 11 grudnia 1921 r. przez grupę działaczy robotniczej spółdzielczości spożywców i klasowych związków zawodowych. Przez lata, od dnia powołania do dnia dzisiejszego, Spółdzielnia ulegała przeobrażeniom wraz ze zmianami jakie miały miejsce w kraju i gospodarce. Dokonywane w tych latach zmiany zawsze były zgodne z interesem i wolą członków. W latach 70-tych racjonalizacja zarządzania spowodowała podział WSM, w wyniku którego powstały Spółdzielnie: Ochota, Rakowiec, Koło i Mokotów. W latach 90-tych wyodrębniły się dwa osiedla: Żoliborz I i Chomiczówka. Zmiany organizacyjne jakie miały miejsce po tym okresie dokonywane były wewnątrz Spółdzielni i związane były przede wszystkim z decentralizacją zarządzania – Dyrektorzy uzyskali wszelkie uprawnienia do samodzielnego prowadzenia administracji zasobami mieszkaniowymi a Rady Osiedli stały się prawdziwymi gospodarzami na swoim terenie.
Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa zrzesza 30.944 członków, z których ponad 26 tysięcy stanowią – mieszkańcy, a prawie 4 tysiące członków oczekuje na własne mieszkanie. Liczba członków oczekujących na przestrzeni ostatniego roku zmniejszyła się o 255 osób. Aktualnie WSM jest największą Spółdzielnią w Warszawie i wielkość jej zasobów stale się powiększa w wyniku prowadzonej działalności inwestycyjnej. W eksploatacji Spółdzielni znajduje się 450 budynków (25.024 mieszkań, o ogólnej powierzchni użytkowej 1.197 tysięcy m2).W ostatnich trzech latach oddano do eksploatacji 45 nowych budynków (680 mieszkań, 42.195 m2 powierzchni użytkowej). Wielkość Spółdzielni pozwala na optymalizację kosztów zarządzania i nie wywiera negatywnego wpływu na poziom obsługi członków, gdyż gospodarka zasobami mieszkaniowymi jest w pełni zdecentralizowana – prowadzona jest przez 9 wyodrębnionych organizacyjnie osiedli na zasadach pełnego, wewnętrznego rozrachunku gospodarczego. 
W efekcie decentralizacji w kompetencjach osiedli jest między innymi ustalanie opłat eksploatacyjnych w oparciu o kalkulacje kosztów ponoszonych przez osiedle, prowadzenie polityki płacowej i kadrowej, wyznaczanie priorytetów z zakresu remontów kapitalnych oraz realizacja remontów bieżących. Przeniesienie procesów decyzyjnych daje możliwość takiego jak w małej spółdzielni wpływu członków na zarządzanie. Centralnie prowadzone są inwestycje oraz sprawy członkowsko-mieszkaniowe, organizacja finansowania remontów kapitalnych i nadzór nad prawidłowością ich wykonania, prowadzenie ewidencji księgowej i obsługi prawnej. Ponadto Zarząd bezpośrednio kieruje pracami administracyjnymi w osiedlach Nowodwory i Latyczowska i Społecznym Domu Kultury.
 
Skip to content