Kierownik działu Eksploatacji

Kierownik działu Eksploatacji Koordynacja działań i realizacji zadań działu Eksploatacji; Udział w tworzeniu planów gospodarczo – finansowych Osiedla; Planowanie i rozliczanie kosztów eksploatacji zasobów mieszkaniowych; Sporządzanie projektów umów z kontrahentami zewnętrznymi; Rozliczanie i podział kosztów eksploatacji; Udział w rozliczaniu mediów w zasobach Osiedla; Prowadzenie spraw finansowo – prawnych dot. lokali użytkowych; Koordynacja zadań w zakresie […]

Inspektor ds. Eksploatacji

Inspektor ds. Eksploatacji Zarządzanie lokalami użytkowymi (pozyskiwanie i obsługa najemców, sporządzanie i weryfikacja umów najmu, rozliczanie mediów) Udział w rozliczaniu mediów budynków w tym lokali mieszkalnych; Koordynacja działań związanych z zawieranymi umowami dzierżawy; Sporządzanie deklaracji dot. wysokości opat za wywóz nieczystości w budynkach mieszkalnych i użytkowych; Prowadzenie rejestru kosztów działu eksploatacji; Wymagania: Wykształcenie średnie/wyższe; Doświadczenie […]

Administracja Osiedla „Młociny” ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedla „Młociny” ul. Wrzeciono 14A 01-961 Warszawa ogłasza nabór na stanowisko: KSIĘGOWY Miejsce pracy:  Warszawa, os. Młociny Opis stanowiska: Do głównych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będą należały: Kompleksowa obsługa programu SOFTHARD. Drukowanie analityki oraz sprawdzanie zgodności. Drukowanie podwyżek czynszowych i bonifikat. Dekretacja wymiaru czynszowego z podziałem na nieruchomości. Indywidualne […]

Specjalista ds. technicznych.

Miejsce pracy: WSM Administracja Osiedla Bielany ul. Daniłowskiego 3 Zakres obowiązków: Przyjmowanie od mieszkańców zleceń na wykonywanie prac; Przygotowywanie materiałów przetargowych: pełen zakres rzeczowych robót w formie kosztorysu ślepego, kosztorysu inwestorskiego Prowadzenie korespondencji  w tematyce wynikającej z zakresu czynności Koordynacja, nadzór, odbiór i rozliczanie robót wykonywanych przez wykonawców i pracowników własnych Udział w komisjach technicznych […]

Skip to content