Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14A
ogłasza przetarg na zadanie remontowe:

NA WYKONANIE REMONTU BALKONÓW W BUDYNKU MIESZKALNYM
PRZY UL. WRZECIONO 8A W WARSZAWIE

–  Termin składania ofert – do 20.04.2022 r. do godz. 12:00.

– Miejsce składania ofert – siedziba Organizatora, Warszawa ul. Wrzeciono 14 A

– Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w dn.: 20.04.2022 r. o godz. 12:00

 – Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SWZ) należy wnieść na konto        Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA Oddz. 20/Warszawa

nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

– Wysokości opłat: wadium 20 000,00 zł, opłata za SWZ nieodpłatnie w formie elektronicznej     lub za opłatą (100 zł. brutto) w wersji papierowej

– Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: sekretariat@wsm-mlociny.pl

  – Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z  upływem   terminu składania ofert.

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania       przyczyn.

Skip to content