OGŁOSZENIE NA NAJEM MIEJSCA POSTOJOWEGO

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE POSIADA DO ODDANIA W NAJEM MIEJSCE POSTOJOWE NR 35, ZNAJDUJĄCE SIĘ W GARAŻU PODZIEMNYM GP-3 W BUDYNKU PRZY UL. CERAMICZNEJ 5.

UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA NA CZAS NIEOKREŚLONY Z JEDNOMIESIĘCZNYM OKRESEM WYPOWIEDZENIA NA KONIEC MIESIĄCA KALENDARZOWEGO.

CZYNSZ NAJMU: 300,00 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE, KWOTA POWIĘKSZONA ZOSTANIE O NALEŻNY PODATEK VAT.

NAJEMCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO WPŁATY KAUCJI Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ WYNAJMUJĄCEGO W WYSOKOŚCI RÓWNOWARTOŚCI TRZYMIESIĘCZNEGO CZYNSZU NAJMU BRUTTO PŁATNEJ PRZED PODPISANIEM UMOWY NAJMU.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT Z ADMINISTRATOREM OSIEDLA CERAMICZNA:

Administracja Osiedla WSM Ceramiczna
03-126 Warszawa,
ul. Ceramiczna 5E/139

TEL.:+48 536 225 379

W PRZYPADKU WIĘKSZEJ ILOŚCI OSÓB ZAINTERESOWANYCH SPÓŁDZIELNIA WEŹMIE POD UWAGĘ KOLEJNOŚĆ WPŁYWU OFERTY.

Skip to content