OGŁOSZENIE NA NAJEM STANOWISKA NA ROWERY

WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA INFORMUJE, ŻE POSIADA DO ODDANIA W NAJEM 12 STANOWISK NA ROWERY W HALI GARAŻOWEJ W BUDYNKU PRZY UL. ELBLĄSKIEJ 14 W WARSZAWIE.  

UMOWA NAJMU ZOSTANIE ZAWARTA NA CZAS NIEOKREŚLONY Z JEDNOMIESIĘCZNYM OKRESEM WYPOWIEDZENIA NA KONIEC MIESIĄCA KALENDARZOWEGO.

CZYNSZ NAJMU: 40,00 ZŁ NETTO MIESIĘCZNIE, KWOTA POWIĘKSZONA ZOSTANIE O NALEŻNY PODATEK VAT, KTÓRY OBECNIE WYNOSI 23% TJ. 49,20 ZŁ BRUTTO MIESIĘCZNIE.

NAJEMCA ZOBOWIĄZANY BĘDZIE DO WPŁATY KAUCJI Z TYTUŁU ZABEZPIECZENIA ROSZCZEŃ WYNAJMUJĄCEGO W WYSOKOŚCI RÓWNOWARTOŚCI TRZYMIESIĘCZNEGO CZYNSZU NAJMU BRUTTO PŁATNEJ PRZED PODPISANIEM UMOWY NAJMU.

OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O KONTAKT:

Dział Członkowsko-Lokalowy,
ul. Elbląska 14 pok. 107

TEL.: 22-56-13-406

 OSOBY ZAINTERESOWANE PROSIMY O SKŁADANIE PODANIA NA DRUKU STANOWIĄCYM ZAŁĄCZNIK DO NINIEJSZEGO OGŁOSZENIA. SPÓŁDZIELNIA WEŹMIE POD UWAGĘ KOLEJNOŚĆ WPŁYWU PODANIA.

PODANIE O STANOWISKO NA ROWER

Skip to content