WSM Administracja Osiedla BIELANY(bielany@wsm.pl) Warszawa ul. Daniłowskiego 3
ogłasza dwustopniowy przetarg nieograniczony na n/w roboty:

 

Remont dachu budynków mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Żeromskiego 4B, Żeromskiego 21, Daniłowskiego 1 Warszawie.
» Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.09. 2022 r.
» Wadium – 14 000 zł.
» Termin składania ofert do dnia 11.04.2022r. godz. 1030 w siedzibie zamawiającego.
» Otwarcie ofert w dniu 11.04.2022r. godz. 1100
» Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
» Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 28.03.2022r.

Remont wind w budynku przy ul. Daniłowskiego 8 w Warszawie.
» Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.09. 2022 r.
» Wadium – 6 000 zł.
» Termin składania ofert do dnia 11.04.2022r. godz. 1100 w siedzibie zamawiającego.
» Otwarcie ofert w dniu 11.04.2022r. godz. 1130
» Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
» Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 28.03.2022r.

Remont wind w budynku przy ul. Jasnorzewskiej 1 w Warszawie.
» Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 31.10. 2022 r.
» Wadium – 8 000 zł.
» Termin składania ofert do dnia 11.04.2022r. godz. 1100 w siedzibie zamawiającego.
» Otwarcie ofert w dniu 11.04.2022r. godz. 1130
» Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
» Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 28.03.2022r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. -22-834-19-42
Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content