Osiedle Zatrasie
Przygotowania do procesu wyodrębnień lokali

W zakresie przygotowań do procesu wyodrębnień lokali mieszkalnych w Osiedlu Zatrasie Administracja podjęła następujące czynności:

W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy złożono wniosek o wydanie załączników – kopii potwierdzonych za zgodność z oryginałem – do zaświadczeń o samodzielności dot. adresów:

 • Elbląska 12a,
 • Elbląska 10,
 • Elbląska 12,
 • Broniewskiego 9e,
 • Przasnyska 20,
 • Krasińskiego 38c,
 • Krasińskiego 40a,
 • Krasińskiego 42;

W Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Żoliborz Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy złożono wniosek o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali wraz z odpowiednimi załącznikami – dot. adresu Przasnyska 18.

W trakcie przygotowywania dokumentacji do wniosku o wydanie zaświadczeń o samodzielności lokali (dot. adresu Przasnyska 20a) ustalono, iż rzut kondygnacji, na której znajduje się lokal użytkowy wymaga korekty (mimo zmiany przeznaczenia lokalu – z garażu na lokal użytkowy – na rzucie wciąż znajduje się garaż).

Wobec powyższego skontaktowano się z architektem i zlecono naniesienie zmian oraz dostarczenie prawidłowej dokumentacji.

W Biurze Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy złożono wniosek o wydanie wypisu z rejestru gruntów i budynków oraz kartotek lokali – dot. adresu Broniewskiego lla.

W Biurze Geodezji i Katastru Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy złożono wniosek o zgłoszenie zmian danych w ewidencji budynków wraz z załącznikami (zmian związanych z pomieszczeniami przynależnymi do lokali oraz dot. powierzchni lokali mieszkalnych) – adresów:

 • Krasińskiego 40a,
 • Krasińskiego 42,
 • przygotowano dokumentację odpowiednio dla adresu Broniewskiego 9e.

Pozostałe budynki wymagające aktualizacji danych – dokumentacja w przygotowaniu.

Odbyto spotkania, konsultacje z geodetą w zakresie służebności związanych z poszczególnymi nieruchomościami oraz możliwościami wyodrębnienia dróg wewnętrznych. Po otrzymaniu stosownych map przystąpimy do przygotowania projektów uchwał w sprawie ustanowienia służebności gruntowej.

Andrzej Braun
Zastępca Dyrektora Osiedla Zatrasie ds. technicznych

Skip to content