Szanowni Państwo,

informujemy, że osoby ubiegające się o nabycie lokali w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej mogą stać się celem oszustów podszywających się za pośredników w kontaktach ze Spółdzielnią.

Prosimy o zachowanie ostrożności podczas podejmowania działań zmierzających do zawarcia umów o nabycie/wynajęcie lokali mieszkalnych oraz użytkowych znajdujących się w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Przypominamy, że organem uprawnionym do reprezentacji Spółdzielni jest Zarząd. Oświadczenia woli w imieniu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej składają przynajmniej dwaj członkowie Zarządu lub jeden członek Zarządu i osoba do tego przez Zarząd upoważniona. Wszelkie formalności powinny być dopełniane w siedzibie Spółdzielni mieszczącej się przy ul. Elbląskiej 14, 01-737 Warszawa oraz w budynkach Administracji poszczególnych Osiedli mieszczących się przy następujących adresach:

 • ks. T. Boguckiego 1, 01-508 Warszawa (Osiedle Żoliborz II),
 • Braci Załuskich 7, 01-773 Warszawa (Osiedle Żoliborz III),
 • Dolnośląska 3, 01-737 Warszawa (Osiedle Rudawka),
 • Dolnośląska 3, 01-737 Warszawa (Osiedle Zatrasie),
 • Broniewskiego 71, 01-865 Warszawa (Osiedle Piaski),
 • Daniłowskiego 3, 01-833 Warszawa (Osiedle Bielany),
 • Wrzeciono 14A, 01-961 Warszawa (Osiedle Młociny),
 • Wolumen 25A, 01-912 Warszawa (Osiedle Wawrzyszew),
 • Petöfiego 7 m. 2, 01-917 Warszawa (Osiedle Wawrzyszew Nowy),
 • Adama Ciołkosza 4, 03-134 Warszawa (Osiedle Nowodwory),
 • Niedzielskiego „Żywiciela 2”, 01-875 Warszawa (Osiedle Niedzielskiego),
 • Kompasowa 10, 04-048 Warszawa (Osiedle Latyczowska),
 • Hery 11, 01-497 Warszawa (Osiedle Hery),
 • Ceramiczna 5C, 03-126 Warszawa (Osiedle Szmaragdowe).

Zwracamy uwagę, iż wszelkie rozliczenia finansowe powinny być dokonywane przelewami na rachunki bankowe Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

W przypadku wystąpienia okoliczności budzących Państwa wątpliwości w wyżej wymienionym zakresie prosimy o niezwłoczny kontakt.

Skip to content