Petycja o obniżenie opłat za wywóz odpadów

Grupa stołecznych Spółdzielni Mieszkaniowych, jako Społeczny Komitet Tanio Czysto Ekologicznie, przygotowała petycję do Ewy Malinowskiej-Grupińskiej, Przewodniczącej Rady m.st. Warszawy  i do Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta Miasta st. Warszawy o obniżenie opłat za wywóz odpadów oraz wyłączenie powierzchni niemieszkalnych (galerii handlowych, hoteli, restauracji itp.) z systemu zagospodarowania  odpadów mieszkaniowych. Czekamy na Państwa podpisy do 24 marca.

 

PETYCJA Mieszkańców

Skip to content