Pilotażowy program WSM – segregacja odpadów u źródła

– Chcemy przywrócić miastu i Mieszkańcom Warszawy nadzieję na dobre, sprawiedliwe społecznie, szanujące środowisko naturalne, rozwiązanie problemu gospodarki odpadami, poprzez przeprowadzenie na terenie naszej Spółdzielni pilotażowego programu opartego na minipszokach, zaawansowanej segregacji u źródła oraz współpracy z firmami prywatnymi. Liczymy na to, że nasze działanie spotka się ze wsparciem i zainteresowaniem władz miasta oraz Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a przede wszystkim, że organizując własny system, nie zostaniemy obarczeni opłatami za nieefektywny, szkodliwy dla mieszkańców system miejski. Bowiem nasze obywatelskie nieposłuszeństwo wynika jedynie z chęci pracy na rzecz dobra wspólnego – napisali, w liście do sekretarza m.st. Warszawy, prezes WSM Barbara Różewska i dyrektor Osiedla Żoliborz III Mirosław Mikielski.

pismo w sprawie odpadów komunalnych

Skip to content