Plany remontowe w Osiedlach WSM

W związku z pandemią w 2020 i 2021 roku działalność remontowa w Spółdzielni znacznie spowolniła. Panujące obostrzenia sprawiły, że WSM zdecydowała się wstrzymać większość prac. Zarząd, w związku z trudną sytuacją na rynku, która siłą rzeczy dotknęła także mieszkańców WSM, zdecydował o czasowym obniżeniu odpisów na fundusz remontowy. Jednak zasoby Spółdzielni są coraz starsze i wymagają znacznych nakładów finansowych. Poniżej opisujemy już rozpoczęte prace i plany remontowe, które Osiedla zrealizują do końca roku.

Osiedle WSM Żoliborz II obejmuje 34 budynki mieszkalne o powierzchni 110 738 m2 i 18 pawilonów użytkowych o powierzchni 10 692 m2. Wysokość funduszu remontowego w 2021 roku opiewa na kwotę ok. 2 027 000 zł, w ramach której planowane są do wykonania następujące prace remontowe:

 1. remont loggii od strony północnej wraz z malowaniem elewacji w budynkach przy Al. Wojska Polskiego 37, 39;
 2. wymiana instalacji elektrycznych w piwnicach i na klatkach schodowych wraz z wymianą oświetlenia na LED, uporządkowanie instalacji elektrycznych i teletechnicznych przed malowaniem klatek schodowych w budynkach przy ul. ks. J. Popiełuszki 7, 7a, Dymińska 2, 6a, gen. Zajączka 17, 19, 21, 23, ks. T. Boguckiego 1b;
 3. remont chodników, ciągów pieszo-jezdnych i podwórek (roboty brukarskie) w obrębie nieruchomości przy Al. Wojska Polskiego 35, Broniewskiego 6 i ks. T. Boguckiego 4, 6;
 4. montaż podliczników ciepła na c.w.u. (dokończenie) w 11 węzłach cieplnych;
 5. legalizacja ciepłomierzy c.o. w budynkach przy Al. Wojska Polskiego 41, Gołębiowskiego 2, 4;
 6. przeglądy 5-letnie (elektryczny i budowlany).

 

Osiedle WSM Żoliborz III ma w swoich zasobach 67 budynków mieszkalnych, 6 hydroforni i 5 budynków usługowo-handlowych, o łącznej powierzchni użytkowej równej prawie 172 tys. m2. Ogółem stan funduszu remontowego do wykorzystania na początku bieżącego roku wynosił ok. 6 735 000 zł.

Od początku 2021 roku dotychczas zrealizowano następujące prace remontowo-budowlane:

 1. wzmocnienie gruntu metodą iniekcji geopolimerowych pod osiadającymi fundamentami budynku przy ul. Broniewskiego 14;
 2. naprawę nawierzchni pochylni dla niepełnosprawnych w budynku przy ul. Włościańskiej 10A,
 3. remont nawierzchni placu na tyłach budynku przy ul. Broniewskiego 24A;
 4. rewitalizację klatki schodowej przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 7;
 5. likwidację zsypu na odpady w budynku przy ul. Włościańskiej 10;
 6. odnowienie ścian na parterze klatki schodowej przy ul. Sady Żoliborskie 11A;
 7. wymianę opraw oświetleniowych na klatach schodowych w budynkach przy ul. Braci Załuskich 4, ul. Sady Żoliborskie 7A, 15A i ul. Krasińskiego 30;
 8. naprawę nawierzchni pochylni dla niepełnosprawnych przy ul. Broniewskiego 24A;
 9. wymianę połowy poziomów kanalizacyjnych pod posadzką piwnicy w budynkach przy ul. Włościańskiej 16 i 18 oraz części pionów kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Sady Żoliborskie 7A, 17, ul. Broniewskiego 20, 22A, 26, ul. Włościańskiej 14, ul. Poli Gojawiczyńskiej 15, ul. Popiełuszki 17, ul. Braci Załuskich 6 i ul. Krasińskiego 34.

Oprócz tego obecnie trwają prace remontowo-budowlane:

 1. instalacja monitoringu wizyjnego w budynkach przy ul. Sady Żoliborskie 5, 7, 7A, 9 i 11;
 2. rewitalizacja klatek schodowych przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 3 i ul. Tołwińskiego 6;
 3. wymiana części pionów ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji w budynku przy ul. Sady Żoliborskie 15;
 4. miejscowe naprawy elewacji budynków przy ul. Popiełuszki 17 i 17C;
 5. montaż altany na odpady dla mieszkańców budynku przy ul. Włościańskiej 10;
 6. wymiana głównych wyłączników prądu w budynkach przy ul. Tołwińskiego 12 i 14;
 7. wymiana zaworów podpionowych ciepłej i zimnej wody oraz cyrkulacji w budynku przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 5.

Ponadto w tym roku planowane są także następujące prace:

 1. wymiana połowy poziomów kanalizacyjnych pod posadzką piwnicy w budynku przy ul. Broniewskiego 24A oraz części pionów kanalizacyjnych w budynkach przy ul. Krasińskiego 26, ul. Braci Załuskich 3A, ul. Broniewskiego 22 i ul. Popiełuszki 17A oraz w innych budynkach, gdzie zaistnieje taka potrzeba;
 2. rewitalizacja klatek schodowych w budynkach przy ul. Włościańskiej 14A, ul. Sady Żoliborskie 3, 5 i ul. Krasińskiego 26;
 3. częściowa wymiana pionów centralnego ogrzewania lokali w budynku przy ul. Sady Żoliborskie 3 i poziomów centralnego ogrzewania w piwnicach budynków przy ul. Braci Załuskich 2 i 4;
 4. remont pokryć dachowych ciągu garaży przy ul. Sady Żoliborskie 1 oraz remont częściowy pokryć dachowych budynków przy ul. Sady Żoliborskie 11A, 15A, ul. Krasińskiego 30, 34 i ul. Popiełuszki 17B;
 5. remont daszków w budynkach przy ul. Braci Załuskich 4 i ul. Broniewskiego 12;
 6. remont części posadzek płyt balkonowych i ich spodów w budynkach przy ul. Braci Załuskich 3, 3A i ul. Broniewskiego 20, 22, 22A, 24, 24A, 26;
 7. montaż altan na odpady dla mieszkańców budynków przy ul. Włościańskiej 4A i 10A;
 8. montaż dwóch altan na odpady gabarytowe dla mieszkańców budynków nieruchomości III i VI;
 9. remont częściowy spoczników zewnętrznych schodów wejściowych do budynków przy ul. Tołwińskiego 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 i 18;
 10. ostatni etap naprawy tarasu (IV p.) budynku przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 17;
 11. wymiana części wewnętrznych linii zasilających w budynkach przy ul. Popiełuszki 17, 17A, 17B, 17C i ul. Braci Załuskich 3;
 12. montaż instalacji fotowoltaicznych w budynkach przy ul. Popiełuszki 17, 17A, 17B, 17C, ul. Braci Załuskich 3, 3A, ul. Broniewskiego 20, 22, 22A, 24, 24A, 26 i ul. Włościańskiej 4, 6B, 10A, 10B, 18;
 13. wymiana rozdzielni elektrycznych w budynkach przy ul. Poli Gojawiczyńskiej 5, 11, i ul. Tołwińskiego 8, 10.

 

Osiedle WSM Zatrasie – zasoby Osiedla to 38 budynków mieszkalnych w tym 2 246 lokali mieszkalnych, 46 lokali użytkowych, 1 hala garażowa, 2 pawilony wolnostojące (Broniewskiego 7, 9), 69 boksów motocyklowych, 2 ogólne place zabaw i 128 garaży.

Stan funduszy remontowych na 1 stycznia 2021 to 8 926 762,58 zł. Roczny odpis na fundusz remontowy wynosi 2 515 961,85 zł.

Zaplanowane najważniejsze prace remontowe do realizacji w Osiedlu Zatrasie w 2021 r. to między innymi:

 1. Broniewskiego 11A: kompleksowy remont wewnętrznych linii zasilających – elektrycznego okablowania budynku;
 2. Przasnyska 10, 12, 14, 16, Broniewskiego 15A: wymiana rur, poziomów instalacji wodnej zimnej i ciepłej wody oraz jej cyrkulacji;
 3. Broniewskiego 11, 15A, Elbląska 10, Przasnyska 24, Krasińskiego 38B: wymiana rur – poziomów kanalizacyjnych w piwnicach tych budynków;
 4. Broniewskiego 9A, 11, 11A, 11C, 13, 15, 15A, Przasnyska 14, 16, 16A, 16C, Krasińskiego 38, 38B: wymiana zadaszeń nad wejściami do budynków;
 5. Elbląska 10, Przasnyska 24, Broniewskiego 9A, 21: remont zsypów;
 6. Elbląska 12 i Przasnyska 18: remont schodów do ogródków;
 7. Przasnyska 12: remont balkonów;
 8. Broniewskiego 9A i Broniewskiego 21: remont schodów awaryjnych;
 9. Krasińskiego 38B, 38C: remont nawierzchni parkingu;
 10. Elbląska 12 i Broniewskiego 11B: odtworzenie instalacji odgromowych;
 11. Broniewskiego 9E: remont odwodnienia i posadzki w hali garażowej;
 12. remonty placów zabaw.

Ogółem zaplanowano remonty na kwotę ok. 6 000 000 zł.

 

Osiedle WSM Rudawka posiada 37 budynków mieszkalnych i jeden budynek Administracji. Powierzchnia mieszkalna budynków wynosi 104 600,29 m2. Stan funduszy remontowych na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosić 2 256 866,22 zł. Planujemy wykonać następujące prace:

 1. renowację murów oporowych: Elbląska 37, 65;
 2. montaż ogrodzeń terenów zielonych: Elbląska 55, 57, 59, 61, 63, 65, Jasnodworska 11, 13, 15;
 3. remont dachów: Elbląska 67, Izabelli 2, 4, 6, 8, 10, 14, 18, Jasnodworska 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
 4. remont – polimeryzacja instalacji gazowej: Jasnodworska 11, 12, 13, 14, 15, 16;
 5. remont chodników, jezdni i parkingów wraz z projektami Elbląska 65, 67;
 6. budowa pomieszczenia na gabaryty i montaż otwierania i zamykania drzwi: Broniewskiego 33, Elbląska 65 i 67;
 7. budowa altany śmietnikowej Elbląska 37;
 8. wykonanie projektu wraz z przebudową altany śmietnikowej obsługującej budynki Jasnodworska 8, 9, 10;
 9. montaż szlabanów: Elbląska 65, 65A, 67, Jasnodworska 8;
 10. remont 15 szt. balkonów: Elbląska 47;
 11. remont ścian parterów z portalem windowym: Broniewskiego 33, Elbląska 37, 41, 45, 47, 65, 67;
 12. remont wejścia do budynku Broniewskiego 33 (daszek wraz z komorą śmietnikową) i Elbląska 47 (wejścia wraz z terenem zielonym);
 13. wykonanie projektów instalacji elektrycznej dla budynków: Izabelli: 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Jasnodworska 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, Elbląska 55, 57, 59, 61, 63;
 14. wymiana instalacji elektryczne (WLZ): Elbląska 55, 57, 59, 61, 63, Izabelli 4, 10, 14, 18, Jasnodworska 2, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16;
 15. wymiana wodomierzy: Elbląska 37, 41, 45, 47, 55, 57, 59, 61, 63, 65, 67, Izabelli 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Jasnodworska 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.

 

Osiedle WSM Bielany jest usytuowane w granicach ulic: Broniewskiego, Jarzębskiego, Księgarzy, Romaszewskiego, Jasnorzewskiej, Perzyńskiego i Magiera. Zasoby mieszkaniowe Osiedla to 40 budynków mieszkalnych składających się z 2 429 lokali mieszkalnych, w których mieszka 4 144 mieszkańców. Ponad 70% budynków mieszkalnych to budynki o zabudowie niskiej do pięciu kondygnacji, wybudowane w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych ubiegłego wieku. Wykaz ważniejszych prac wykonanych i planowanych do wykonania w 2021 roku:

 1. remont dźwigu osobowego w budynku przy ul. Jasnorzewskiej 1;
 2. remont dźwigu osobowego w budynku przy ul. Jarzębskiego 1;
 3. remont parkingu wraz z ciągiem pieszym przy budynku Romaszewskiego 21;
 4. wykonanie podjazdu do budynku, trawników oraz ogrodzenia terenu przy budynku Podczaszyńskiego 18;
 5. remont dźwigu osobowego w budynku przy ul. Księgarzy 11;
 6. wymiana instalacji elektrycznej w garażach przy ul. Jasnorzewskiej 3, Jasnorzewskiej, 7 Jasnorzewskiej 11;
 7. wymiana WLZ-tów w budynku przy ul. Staffa 32;
 8. wymiana wodomierzy na wodomierze ze zdalnym odczytem w budynkach przy ul. Żeromskiego 4B, Żeromskiego 4C, Żeromskiego 4D, Żeromskiego 4E, Żeromskiego 16/20, Staffa 32, Perzyńskiego 13, Magiera 16, Starej Baśni 9, Starej Baśni 10, Starej Baśni 14, Daniłowskiego 1, Daniłowskiego 6, Daniłowskiego 8;
 9. wykonanie systemu oddymiania klatek schodowych w budynkach przy ul. Starej Baśni 3 i Daniłowskiego 8;
 10. wykonanie wydzielenia pożarowego klatek schodowych w budynku przy ul. Magiera 7A;
 11. wykonanie 2 pionów ccw wraz z cyrkulacją w budynku przy ul. Starej Baśni 14;
 12. rewitalizacja terenu przy budynkach Starej Baśni 3, Starej Baśni 5, Starej Baśni 9, Starej Baśni 10, Starej Baśni 12, Starej Baśni 14.

 

Osiedle WSM Młociny posiada 48 budynków mieszkalnych (w tym 20 segmentów) o powierzchni użytkowej mieszkań: 108 459 m² oraz 4 pawilony usługowe. Fundusz remontowy do wykorzystania w 2021 r. wynosi 2 632 972 zł, w ramach którego planujemy wykonać:

 1. remont parteru klatki schodowej: Wrzeciono 52;
 2. wymianę poziomów ZW i CW: Wrzeciono 8A;
 3. remont balkonów, tarasów: Wrzeciono 57B, 59, 59A, 59 B, 59C;
 4. regulację instalacji CW i cyrkulacji: Marymoncka 137/139;
 5. wymianę (legalizację) wodomierzy: Szegedyńska 10, Wrzeciono 57B, 59, 59A, 59B, 59C.

 

Osiedla WSM Wawrzyszew posiada w swoich zasobach 26 budynków mieszkalnych wielorodzinnych oraz 3 pawilony handlowe o łącznej powierzchni użytkowej 262 672,84 m2. Plan rzeczowy remontów na 2021 r. został przyjęty na łączną kwotę zaplanowanych wydatków w wysokości 6 949 505 zł. Do najważniejszych zaplanowanych robót należą:

 1. remont przybudówek-wiatro-łapów z likwidacją barier architektonicznych w budynku Andersena 3 kl. I, Balzaka 2 kl. XI, Szekspira 2 kl. II, Szekspira 2 kl. VII oraz w ramach potrzeb – w przygotowaniu;
 2. dostosowanie infrastruktury osiedla do nowego systemu segregacji odpadów komunalnych – w realizacji;
 3. wykonanie monitoringu w budynkach Osiedla – w realizacji;
 4. remont jezdni z miejscami postojowymi i chodnikami w ciągu ulic Czechowa-Horacego – w przygotowaniu;
 5. remont jezdni z miejscami postojowymi i chodnikami w ciągu ulicy Balzaka – w przygotowaniu;
 6. remont jezdni z miejscami postojowymi i chodnikami w ciągu ulicy Tołstoja – w przygotowaniu;
 7. remont jezdni z miejscami postojowymi i chodnikami przy ulicy Andersena pomiędzy pawilonem Andersena 4 a budynkami Andersena 5 i Andersena 6 – w przygotowaniu;
 8. rewitalizacja zieleni w rejonie prowadzonych remontów jezdni – w realizacji;
 9. remont oznakowania i urządzeń bezpieczeństwa drogowego – w realizacji;
 10. wymiana zabawek na placach zabaw z częściową rekultywacją nawierzchni – w realizacji;
 11. wymiana dźwigów Andersena 3 kl. I, Czechowa 2, Balzaka 2, Szekspira 2 – w przygotowaniu.

Osiedle WSM Wawrzyszew Nowy w swoich zasobach posiada 27 budynków mieszkalnych o powierzchni użytkowej 66 582 m². Planowana wartość prac remontowych to 2 230 000 zł. Najważniejsze zaplanowane prace to:

 1. remont balkonów w budynkach Wolumen 12 i 18;
 2. remont tarasów na ostatnich kondygnacjach Wolumen 6;
 3. renowacja klatek w budynkach Wolumen 14, 14A, 16, 16A, Sokratesa 2A, 2B, 4, 6;
 4. wymiana wodomierzy na Osiedlu;
 5. remont tarasów na parterze budynków przy ul. Sokratesa 2, Czechowa 1, Wolumen 6;
 6. wymiana pasów nośnych dźwigów w budynku przy ul. Sokratesa 2B;
 7. czyszczenie i impregnacja elewacji w budynkach Andersena 1, 1A, 1B, 8 oraz likwidacja graffiti w pozostałych budynkach.

Osiedle WSM Piaski składa się z 84 budynków (w tym 77 mieszkalnych) o powierzchni użytkowej 206 035 m². W planie remontów na 2021 rok zaplanowano prace na kwotę 5 400 000 zł. Do najważniejszych należą:

 1. remont korytarzy wewnętrznych w budynkach wysokościowych Broniewskiego 83, 87;
 2. naprawy balkonów;
 3. likwidacja hydroforni grupowej Broniewskiego 73/77 wraz z modernizacją hydroforni Broniewskiego 59;
 4. modernizacja poziomów zw. i instalacji ppoż. w budynkach Literacka 9/9A i 13/13A;
 5. likwidacja przecieków hal garażowych w Osiedlu Piaski „E”;
 6. montaż panelowych wiat na odpady segregowane.

W 2021 roku będą również kontynuowane prace związane z modernizacją i naprawą ciągów pieszo-jezdnych, wymianą zaworów podpionowych w poziomach piwnicznych wraz z montażem zaworów termoregulacyjnych cyrkulacji oraz wymianą pionów lokalowych ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji. Ponadto zaplanowano modernizację dźwigów w budynkach Broniewskiego 73 (1 szt.) i Kochanowskiego 10 A (2 szt.).

Osiedle WSM Nowodwory składa się z dziewięciu budynków, podzielone jest na dwie nieruchomości. Do Nieruchomości I należą budynki przy ul. Ciołkosza 1, 2, 2A, 3, 4, 4A, 5, 6, a do nieruchomości II należy budynek przy ul. Książkowej 9.

W budynkach przy ul. Ciołkosza 1, 3, 5 oraz 6 znajduje się 48 garaży o łącznej powierzchni 374,4 m2. Powierzchnia użytkowa Nieruchomości I wynosi 23 090,16 m2.

Budynek w nieruchomości II ma jedenaście kondygnacji naziemnych. W nieruchomości II znajduje się również hala garażowa podziemna oraz parking naziemny. Budynek przy ul. Książkowej 9 posiada 77 lokali mieszkalnych oraz dwa lokale użytkowe. Powierzchnia użytkowa nieruchomości II wynosi 3 737,9 m2, w tym lokale użytkowe 269,5 m2 oraz hala garażowa 577,6 m2.

Wysokość funduszu remontowego na 2021 rok wynosi 1 008 602 zł.

Najważniejsze planowane na rok 2021 prace remontowe to:

 1. wykonanie remontu balkonów w budynku Ciołkosza 2;
 2. naprawa dachu budynku Ciołkosza 5;
 3. naprawa dachu budynku przy ul. Książkowej 9;
 4. pionowa izolacja hali garażowej przy ul. Książkowej 9;
 5. usunięcie przecieku studzienki kanalizacyjnej przy ul. Książkowej 9;
 6. remont boiska lub ewentualne odtworzenie miejsc parkingowych przy ul. Ciołkosza 6;
 7. kontynuacja wymiany wodomierzy i ciepłomierzy.

Osiedle WSM „Latyczowska” jest nieruchomością trzybudynkową, w skład której wchodzą trzy budynki przy ulicy Kompasowej 10, Kompasowej 12 i Międzyborskiej 17. Budynki będące w zasobach osiedla posiadają od pięciu do sześciu kondygnacji naziemnych. Znajduje się tu 237 lokali mieszkalnych i 6 lokali usługowych oraz lokal Administracji Osiedla Latyczowska. Powierzchnia użytkowa budynków wynosi 12 319,96 m².

W zasobach osiedla znajdują się 3 hale garażowe o powierzchni 4 171,80 m², 2 parkingi naziemne, chodniki i drogi o łącznej powierzchni 7 250,00 m2 oraz trawniki z nasadzeniami o łącznej powierzchni 4 552,00 m².

Stan środków finansowych do realizacji robót z funduszu remontowego na rok 2021 wynosi 830 200,00 zł.

Najważniejsze planowane na rok 2021 prace remontowe:

 1. wykonanie modernizacji oświetlenia części wspólnych (II-III kwartał);
 2. remont balkonów Kompasowa 10 (III-IV kwartał);
 3. remont kominów Kompasowa 10 (realizacja wstrzymana – trwa procedura odwoławcza od decyzji nakazującej wykonanie prac);
 4. wymiana wyłazów dachowych Kompasowa 10 kl. III, Kompasowa 12 kl. III (II-III kwartał);
 5. wymiana naczynia przeponowego w węźle cieplnym Kompasowa 10 (II-III kwartał);
 6. wymiana ciepłomierzy i wodomierzy lokalowych oraz w częściach wspólnych (IV kwartał).

Administracja Osiedla „Hery” jest nieruchomością jednobudynkową, siedmioklatkową. Budynek przy ul. Hery 11 został przekazany do użytkowania w roku 2004, składa się z czterech kondygnacji naziemnych i jednej kondygnacji podziemnej, w której mieszczą się garaże. Powierzchnia użytkowa Osiedla ogółem wynosi 10 873 m2.

W budynku mieści się 126 lokali mieszkalnych i 1 lokal własny (biuro Administracji Osiedla), 2 lokale użytkowe oraz 3 hale garażowe.

Wysokość funduszu remontowego na 2021 rok wynosi 374 606 zł.

W roku 2021 zaplanowano zrealizowanie następujących robót remontowych:

 1. wymiana kratek wentylacyjnych stropodachu;
 2. wykonanie ekspertyzy technicznej;
 3. usunięcie skutków przemarzania;
 4. wymiana wodomierzy i ciepłomierzy.

Osiedle WSM Niedzielskiego składa się z 6 budynków, podzielonych na 2 etapy. Budynki przy ul. Niedzielskiego 2B i 2C zostały przekazane do użytkowania w roku 2013, w zależności od klatki posiadają od 3 do 6 kondygnacji nadziemnych i jedną kondygnację podziemną, w której mieszczą się garaże, komórki i wózkownie. Powierzchnia użytkowa Osiedla ogółem wynosi 29 733,30 m2. W budynku mieszczą się 303 lokale mieszkalne i 6 lokali użytkowych oraz 2 hale garażowe, w których zlokalizowano 374 miejsca postojowe. Wysokość funduszu remontowego zgromadzonego przez Osiedle wynosi 712 392 zł. W roku 2021 zaplanowano wykonanie wymiany wodomierzy oraz ciepłomierzy, wymianę instalacji monitoringu wizyjnego, remonty bram wjazdowych i przeciwpożarowych.

Zarząd Spółdzielni przy współpracy z dyrektorami i administratorami Osiedli, opracowuje pięcioletnie plany remontów, które z jednej strony będą informacją dla mieszkańców poszczególnych budynków w zakresie planowanych prac remontowych, z drugiej strony pozwolą na odpowiedzialne zaplanowanie finansowania remontów. Opracowane plany będą przedstawione Radzie Nadzorczej do zatwierdzenia.

Dbamy również o zieleń i ekologię. Na terenie Spółdzielni powstają łąki kwiatowe oraz prowadzone są działania zmierzające do wymiany starego, stanowiącego zagrożenie dla życia i mienia, drzewostanu oraz wykonywane są nowe nasadzenia drzew i krzewów.

Administracje Osiedli WSM

Artykuł ukazał się w numerze 3/2021 „Życia WSM”.

Skip to content