Plastuś w Puławach

 

Zarząd WSM i Muzeum – Izba Pamięci Marii Kownackiej zostali zaproszeni na jubileusz 20-lecia nadania imienia naszej wsm-owskiej pisarki przedszkolu nr 10 w Puławach.

Uroczystości jubileuszowe – z wystąpieniami gości, władz i częścią artystyczną w wykonaniu czterech grup wiekowych dzieci
przedszkolnych – odbyły się w Puławskim Ośrodku Kultury „Dom Chemika”. Miały bardzo podniosły i uroczysty charakter. To wyjątkowa i ważna rocznica w historii tego Przedszkola, relacjonowana przez Radio Puławy i prasę lokalną. W części oficjalnej obchodów Zarząd WSM i Rada Rodziców przedszkola uhonorowali i odznaczyli sztandar przedszkola „w uznaniu za pracę wychowawczą wokół patrona”.

Spółdzielnię reprezentowali prezesi: Maciej Stasiełowicz i Urszula Grzybowiecka. WSM – jako sponsor wspierający finansowo i rzeczowo działalność przedszkola – otrzymała podziękowanie od dyrekcji placówki i władz miasta Puławy. Wśród gości jubileuszu znaleźli się m.in.: prezydent miasta Janusz Grobel, wiceprezydent Ewa Wójcik, przewodnicząca Rady Miasta Bożena Kry-
gier, przewodnicząca Rady Powiatu Danuta Smaga oraz radni miejscy i powiatowi.

Wszystkie dzieci z grupy „zerowej” dostały od Zarządu WSM egzemplarze jubileuszowego wydania „Plastusia”. Będą one zaczątkiem ich lektur szkolnych w klasie pierwszej.

Pozostałe grupy obdarowane zostały wszystkimi dostępnymi wydawnictwami Marii Kownackiej, koszulkami z Plastusiem oraz gadżetami WSM i Muzeum.

W spotkaniu uczestniczyli również członkowie rodziny pisarki – pan Jacek Malicki (cioteczny wnuk) z córkami, pan Andrzej Holnicki i pani Marta Borkowska. Zebrani dzielili się wspomnieniami i odnowili wzajemne kontakty. Szczególne słowa uznania należą się dyrektor przedszkola, pani Małgorzacie Górskiej-Lenartowicz, za organizację wydarzenia.

 

Anna Gruszczyńska

Skip to content