DSCN2770 1

Decyzją nr 39/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.01.2010r. budynek Społecznego Domu Kultury wraz z Teatrem „KOMEDIA” został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Obiekt ten stanowi integralny element zespołu architektoniczno-budowlanego Osiedla WSM –Żoliborz, wpisanego wraz z zielenią do rejestru zabytków, na podstawie decyzji z dnia 15.07.1992 r. oraz znajduje się na terenie strefy ochrony konserwatorskiej „Żoliborz Historyczny”, wpisanej do rejestru zabytków decyzją z dnia 30.09.1980r.

 

Społeczny Dom Kultury jest jedną z większych placówek spółdzielczości mieszkaniowej na terenie Warszawy upowszechniającą kulturę. Na podstawie zawartych umów, prowadzi samodzielną działalność kulturalną, oświatową i edukacyjną m.in. poprzez funkcjonowanie: Północnego Centrum Sztuki Teatr „KOMEDIA”, Biblioteki Publicznej, Agencji Artystycznej „ALLEGRO”.

 

 

Działalność SDK skoncentrowana jest także na zajęciach i imprezach ogólnodostępnych o charakterze kulturalno-oświatowym, wychowawczym, sportowym i turystycznym, prowadzonych przez  kilka grup zainteresowań, towarzystw i organizacji społecznych. Są to:

  1. Artystyczne Koło Środowiskowe Teatr „Łazienki”, które jest najstarszym zespołem artystycznym, działającym w WSM, nieprzerwanie od 1965 r. Teatr „Łazienki”, założony przez Janinę i Jana Wesołowskich, podtrzymuje tradycje przedwojennego żoliborskiego teatru kukiełkowego „BAJ”. Powstał w 1964 r. w środowisku uczniów i absolwentów Szkoły Muzycznej w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Od początku swego istnienia honorowo występuje w Domach Dziecka, Szpitalach Dziecięcych, Zakładach Rehabilitacyjnych oraz w Domach Seniora.   Od lat 1989/1990 Teatr ”Łazienki” jako jedyny zespół teatralny Warszawy występuje w Zakładach Karnych, Zakładach Poprawczych i Schroniskach dla Młodzieży – zajęcia teatralne /próby/ skierowane do wszystkich grup wiekowych odbywają się w soboty w godzinach 14:00 – 19:00 pod okiem Pana Władysława Terleckiego.

  2. Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej Oddział Warszawski – organizacja zrzeszająca grupę osób zaangażowanych w upowszechnianie historii oraz życia kulturalnego i gospodarczego ziemi krośnieńskiej – spotkania odbywają się raz w miesiącu.

  3. PTTK Oddział „Żoliborski” Koło Nr 3 „Renciści” – do programowej działalność kulturalno-oświatowej oraz turystycznej Koła, skierowanej dla Seniorów należy organizowanie cotygodniowych spotkań na których odbywają się np. prelekcje, pogadanki, wieczory poetyckie – spotkania w środy w godzinach 17:00 – 19:00.

  4. Ognisko TKKF Bielany – w ramach programu „Sprawny senior” organizuje w każdy poniedziałek i środę w godzinach 9:00 – 11:00 zajęcia gimnastyczne przystosowane dla osób starszych.

  5. Osiedle Żoliborz III – zajęcia gimnastyki rehabilitacyjnej dla Seniorów mieszkających na tym osiedlu odbywają się we wtorki i czwartki w godzinach 10:00 – 12:00.

  6. Grupa A-A ”KOMEDIA”- cotygodniowe spotkania osób uzależnionych odbywają się w niedziele w godzinach 17:00 – 19:00.

  7. Agencja Artystyczna Monika Caputa – zajęcia baletowe dla dzieci prowadzone przez profesjonalną tancerkę baletową odbywają się w poniedziałki w godzinach 17:00 -19:00 i soboty w godzinach 10:00 – 12:00.

Działalność wielu organizacji i towarzystw jest już historycznie związana z tą placówką.

Poza stałymi formami działalności, prowadzony jest także wynajem /godzinowy/, jednorazowym użytkownikom. W salach o p. u. 123,00 m² oraz 62,20 m² realizowany jest program zgodny z profilem placówki.

W Społecznym Domu Kultury mieści się także Izba Historii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w której znajduje się szereg publikacji i zdjęć związanych z WSM od czasu Jej powstania do dnia dzisiejszego.

Wszelkich informacji nt. działalności SDK i podmiotów w nim funkcjonujących udziela Kierownik budynku. Tel. kontaktowy 22 833 37 39.

Skip to content