Przedstawiciele Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy złożyli w czwartek 19 lutego projekt uchwały przyznającej spółdzielniom mieszkaniowym 95 % bonifikatę od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego. Propozycję poparło ponad 51 tysięcy mieszkańców stolicy.

Pięciu prezesów największych spółdzielni mieszkaniowych, w tym prezes WSM Maciej Stasiełowicz, przekazało w Biurze Rady m.st. Warszawy adresowany na Przewodniczącą Rady Warszawy panią Ewę Malinowską-Grupińską, projekt zakładający znaczące zmniejszenie opłat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości zabudowanych i wykorzystywanych na cele mieszkaniowe lub garażowe.

Wszystko zaczęło się od tego, że w 2010 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie stwierdził nieważność uchwały Rady Miasta przyznającej członkom spółdzielni mieszkaniowych bonifikaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego. Istnieje możliwość wystąpienia do Rady Miasta z inicjatywą podjęcia uchwały lub stanowiska przez Radę. Wymagane jest poparcie przynajmniej 15 tysięcy mieszkańców mających czynne prawo wyborcze do organów stolicy. W związku z tym prezesi: Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, WSM Rakowiec, SBM Ateńska, SM Bródno i RSM Praga zawiązali komitet inicjatywy obywatelskiej. Uzyskali poparcie warszawskich 66 spółdzielni. Dzięki temu udało się zebrać 51 318 zweryfikowanych podpisów w tym 5 588 z WSM.

W przeciągu 14 dni od złożenia projektu Rada Warszawy przekaże, czy wniosek został złożony poprawnie. O dalszych losach spółdzielczej inicjatywy napiszemy w kwietniowym wydaniu „Życia WSM”.

Tekst i zdjęcia:

Bartłomiej Pograniczny

 

Członkowie Komitetu Inicjatywy podjęcia przez Radę m.st. warszawy uchwały w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielania bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych od prawej 1) p. Jarosław Machlewski – Prezes SBM Ateńska, 2) p. Henryka Chmielewska-Pleczeluk Prezes WSM Rakowiec, 3) p. Andrzej Półrolniczak Prezes RSM Praga, 4) p. Barbara Estkowska Wiceprezes SM Bródno, 5) p. Maciej Stasiełowicz Prezes WSM

 

teczki z kratami poparcia podpisanymi przez mieszkańców m.st. Warszawy. Liczba teczek – 54. Liczba kart 5639

 

teczki z kratami poparcia podpisanymi przez mieszkańców m.st. Warszawy. Liczba teczek – 54. Liczba kart 5639

 

odczytanie przez zespół pracowników Biura Rady m.st. Warszawy Protokołu z przekazania przez Członków Komitetu kart poparcia

 

przyjęcie kart poparcia przez pracowników Biura Rady m.st. Warszawy

Skip to content