Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – najważniejsze informacje 

Chociaż minęły już ponad dwa lata od przekształcenia użytkowania wieczystego we własność pod budynkami mieszkalnymi, wciąż wiele osób czeka na potwierdzające to zaświadczenie. Przypominamy podstawowe informacje dotyczące procesu przekształcenia.

1 stycznia 2019 roku z mocy prawa użytkowanie wieczyste na gruntach, na których wybudowano budynki mieszkalne, w większości przekształciło się w prawo własności. Wiąże się to z pewnymi opłatami i potrzebą uregulowania zapisów w księdze wieczystej nieruchomości. W przypadku mieszkańców posiadających spółdzielcze lokatorskie lub własnościowe prawo do lokalu, stroną w postępowaniu administracyjnym jest WSM jako użytkowniczka, a obecnie właścicielka gruntu. W zdecydowanej większości cała procedura została już zakończona. Spółdzielnia otrzymała zaświadczenia o przekształceniu, wniosła jednorazową opłatę przekształceniową z 98% bonifikatą, a także uregulowała zapisy w księgach wieczystych.

Inaczej to wygląda w sytuacji osób, które zdecydowały się na wyodrębnienie własności i ich lokal stanowi oddzielną nieruchomość z księgą wieczystą. Te osoby same muszą załatwić wszystkie formalności. Co trzeba po kolei zrobić?

Gdy otrzymamy zaświadczenie o przekształceniu, zobaczymy tam zapis o tym, że przez 20 lat musimy wnosić roczną opłatę przekształceniową (w wysokości dotychczasowej kwoty za użytkowanie wieczyste). By tego uniknąć, należy złożyć wniosek o chęci wniesienia jednorazowej opłaty za całe 20 lat. Wtedy będziemy mogli skorzystać z 98% bonifikaty (w niektórych przypadkach wyniesie ona 99%), co znacząco obniży koszty całego postępowania. Taki wniosek można też złożyć do Urzędu Dzielnicy przed otrzymaniem zaświadczenia przekształceniowego.

Później otrzymamy pismo o wysokości jednorazowej opłaty. Mamy dwa miesiące od otrzymania dokumentu na wniesienie tej kwoty na konto Urzędu. Potem dostaniemy kolejne pismo, tym razem potwierdzające, że rozliczyliśmy się z Miastem. Wtedy zostanie przed nami ostatni etap: wniosek do sądu wieczystoksięgowego o wykreślenie z księgi wieczystej naszej nieruchomości roszczenia o coroczną opłatę przekształceniową. Wniosek trzeba oczywiście opłacić i dołączyć do niego potwierdzenie o rozliczeniu.

Jeśli ktoś nie jest pewny, czy doszło do przekształcenia gruntu, na którym znajduje się jego mieszkanie, może sprawdzić aktualny status przekształcenia na stronie www.um.warszawa.pl/przeksztalcenia.

Warto też zajrzeć na naszą stronę www.wsm.pl, gdzie można znaleźć wykaz nieruchomości jeszcze nieprzekształconych oraz informację na temat procesu wyodrębniania lokali wybudowanych przy wykorzystaniu środków finansowych z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego.

Bartłomiej Pograniczny

Skip to content