P r z e t a r g

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedle Bielany z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniłowskiego 3 ogłasza przetarg dwustopniowy na konserwację terenów zieleni w 2022 roku.

Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2022 r.

Wadium – 5000 zł.

Termin składania ofert do dnia 15.02.2022 r. do godz. 10 00.

Otwarcie ofert w dniu 15.02.2022 r. godz. 10 30

Czas związania z ofertą – od dnia złożenia oferty przez okres 30 dni.

Materiały przetargowe płatne na konto nr 38 1020 1156 0000 7002 0084 6048

w wys. 61,50 zł brutto, do odbioru od dnia 02.02.2022 r.

Osoby upoważniona do kontaktów z oferentami  w celu pobrania materiałów przetargowych: Jarosław Kołba tel. 22 834-28-38, Bożena Król tel. 22 834-28-38.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content