Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

remont zewnętrznych schodów ewakuacyjnych budynków położonych przy ul. Broniewskiego 9A i 21 w Warszawie, znajdujących się na obszarze Administracji Osiedla WSM Zatrasie


ZAMAWIAJĄCY:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Elbląska 14, 01-737 Warszawa

KRS 0000074605,

REGON 000489811,

NIP 525-000-64-95.

 

ORGANIZATOR:

Dyrektor Osiedla WSM Zatrasie

Administracja Osiedla WSM Zatrasie

Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

tel.: 22 42 71 100
e-mail: sekretariat@wsm-zatrasie.pl


  • Termin składania ofert do dnia 19.08.2021 r. do godz. 900 w siedzibie Organizatora
  • Otwarcie ofert 19.08.2021 r. godz. 1200 w lokalu nr 1 przy ul. Krasińskiego 38C
  • Materiały przetargowe w wersji papierowej do nabycia w cenie 200,00 zł plus VAT (246 zł), płatne przelewem na konto 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207. Materiały w formie elektronicznej nieodpłatnie.
  • Wadium w wysokości 15.000,00 zł należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207 do dnia 18.08.2021 r.
  • Materiały przetargowe do pobrania w siedzibie Organizatora pokój nr 15 (I piętro) od dnia 01.07.2021 r. do 19.07.2021 r. w godzinach od 8­­00 do 1500
  • Wykonawca jest związany ofertą przez czas wynoszący 60 dni.
  • Termin wykonania zamówienia – 31.03.2022 r.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

  • Dariusz Janowski
  • Andrzej Braun

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content