Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14A

ogłasza przetarg na zadanie remontowe:

Wykonanie remontu parteru klatki schodowej

w budynku mieszkalnym przy ul. Wrzeciono 52 w Warszawie

– Termin składania ofert : do 25.06.2021 r. do godz. 12.00.

 – Miejsce składania ofert : Warszawa ul. Wrzeciono 14 A (siedziba Organizatora)

– Termin otwarcia ofert : 25.06.2021 r. o godz. 12.00.

 – Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SWZ) należy wnieść na konto        Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA Oddz. 20/Warszawa

nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

-: Wysokość wadium: 3.000,00 zł, opłata za SWZ 100,00 zł.

 –  Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: sekretariat@wsm-mlociny.pl

 – Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z  upływem   terminu składania ofert.

   – Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania          przyczyn

Skip to content