Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa,

Administracja Osiedla Zatrasie

przy ulicy Dolnośląskiej 3 w Warszawie 
ogłasza przetarg nieograniczony na:

 

wymianę instalacji elektrycznych znajdujących się na powierzchni części wspólnych budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Broniewskiego 11A w Warszawie, położonego na terenie Administracji Osiedla WSM Zatrasie


ZAMAWIAJĄCY:

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

 1. Elbląska 14, 01-737 Warszawa

KRS 0000074605,

REGON 000489811,

NIP 525-000-64-95.

ORGANIZATOR:

Dyrektor Osiedla WSM Zatrasie

Administracja Osiedla WSM Zatrasie

 1. Dolnośląska 3, 01-736 Warszawa

tel.: 22 42 71 100
e-mail: sekretariat@wsm-zatrasie.pl


 • Termin składania ofert do dnia 17.06.2021 r. do godz. 900 w siedzibie Organizatora
 • Otwarcie ofert 17.06.2021 r. godz. 1000 w lokalu nr 1 przy ul. Krasińskiego 38C
 • Materiały przetargowe w wersji papierowej do nabycia w cenie 200,00 zł plus VAT, w formie elektronicznej 50,00 plus VAT. Płatne przelewem na konto 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207
 • Wadium w wysokości: 5 000,00 zł należy wpłacać przelewem na rachunek bankowy nr: 60 1020 1026 0000 1102 0304 2207 do dnia 16.06.2021 r.
 • Materiały przetargowe do pobrania w siedzibie Organizatora pokój nr 15 (I piętro) od dnia 28.05.2021 r. do 16.06.202 r. w godzinach od 8­­00 do 1500
 • Wykonawca jest związany ofertą przez czas wynoszący 60 dni.
 • Termin wykonania zamówienia – 30.10.2021 r.

Osoby upoważnione do kontaktów z oferentami:

 • Dariusz Janowski
 • Andrzej Braun

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content