Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Bielany 

z siedzibą

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty, polegające na:

 • wymianie aparatury sterowej wraz z falownikami w 2 dźwigach osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie przy ulicy Jarzębskiego 1
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.09. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 12.04.2021 godz. 1030 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 12.04.2019 godz. 1100
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 29.03.2021 r.
 • wymianie zespołu napędowego z wymianą na nowe lin nośnych w 2 dźwigach osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie przy ulicy Jasnorzewskiej 1
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.06. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 12.04.2021 godz. 1030 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 12.04.2019 godz. 1100
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 29.03.2021 r.
 • wymianie cięgien nośnych wraz z rolkami w 2 dźwigach osobowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie przy ulicy Księgarzy 11.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.05. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 12.04.2021 godz. 1030 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 12.04.2019 godz. 1100
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 29.03.2021 r.

Z uwagi na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym przetarg odbędzie się bez udziału oferentów.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content