Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14A
ogłasza przetarg na zadanie remontowe:

wykonanie remontu balkonów w budynkach mieszkalnych
przy ul. Wrzeciono  o numerach: 8A, 55, 55A, 57, 57A w Warszawie
będących  w Administracji Osiedla WSM Młociny

 

– Termin składania ofert :do 28.03.2022 r. do godz. 13:00

 – Miejsce składania ofert : siedziba Organizatora, Warszawa ul. Wrzeciono 14 A

– Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w dn.: 28.03.2022 r. o godz. 13.00

 – Wadium należy wnieść na konto Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA  Oddz. 20/Warszawa nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

 – Wysokości opłat: wadium 60.000,00 zł.

– Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: sekretariat@wsm-mlociny.pl

  – Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z  upływem   terminu składania ofert.

    – Materiały przetargowe: nieodpłatnie w formie elektronicznej lub za opłatą

                                           (100 zł. brutto) w wersji papierowej

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania       przyczyn

Skip to content