Administracja Osiedla WSM MŁOCINY, 01- 961 Warszawa, ul. Wrzeciono 14A
ogłasza przetarg na zadanie remontowe:

wykonanie wymiany poziomów instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji
w budynku przy ul. Szubińskiej 6 i ul. Wrzeciono 54A w Warszawie będących w Administracji Osiedla WSM Młociny

 

–  Termin składania ofert : do 28.03.2022 r. do godz. 12:00

 – Miejsce składania ofert : siedziba Organizatora, Warszawa ul. Wrzeciono 14 A

– Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Organizatora w dn.: 28.03.2022 r. o godz. 12.00

 – Wadium oraz opłatę za materiały przetargowe (SWZ) należy wnieść na konto         Administracji Osiedla WSM Młociny PKO BP SA Oddz. 20/Warszawa

nr 13 1020 1156 0000 7202 0006 5938

 – Wysokości opłat: wadium 12 500,00 zł.

– Informacje dodatkowe: tel. 22 835 24 96, e-mail: sekretariat@wsm-mlociny.pl

  – Okres związania złożoną ofertą wynosi 60 dni i rozpoczyna się wraz z  upływem   terminu składania ofert.

– Materiały przetargowe: nieodpłatnie w formie elektronicznej lub za opłatą

  (100 zł. brutto) w wersji  papierowej

– Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania       przyczyn

Skip to content