WARSZAWSKA SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA         

Administracja Osiedla Bielany 01-833 Warszawa, ul. Daniłowskiego 3

 

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa Administracja Osiedle Bielany z siedzibą w Warszawie przy ul. Daniłowskiego 3 ogłasza przetarg nieograniczony na konserwację terenów zieleni w 2021 roku.

Wymagany termin wykonania zamówienia – od dnia zawarcia umowy do dnia 31.12.2021 r.

Wadium – 5000 zł.

Termin składania ofert do dnia 14.04.2021 r. do godz. 10 30.

Otwarcie ofert w dniu 14.04.2021 r. godz. 11 00

Czas związania z ofertą – od dnia złożenia oferty przez okres 30 dni.

Materiały przetargowe płatne na konto nr 38 1020 1156 0000 7002 0084 6048

w wys. 61,50 zł brutto, do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 01.04.2021 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – Irena Sobocińska tel. 22 834-28-38.

Z uwagi na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym przetarg odbędzie się bez udziału oferentów.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo do unieważnienia przetargu bez podania przyczyny

Skip to content