WSM Osiedle Piaski, Warszawa ul. Broniewskiego 71, ogłasza przetarg nieograniczony na realizację prac i robót z zakresu pielęgnacji zieleni na terenie Osiedla WSM Piaski w 2021 roku.

Termin składania ofert upływa dnia 09.06.2021 r. godz. 12.30  w siedzibie Zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Prace i roboty z zakresu pielęgnacji zieleni na terenie Osiedla WSM Piaski w 2021 roku”

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 09.06.2021 r. o godz. 13.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium w wysokości 10.000,00 zł.z dopiskiem: „Prace i roboty z zakresu pielęgnacji zieleni na terenie Osiedla WSM Piaski w 2021 roku”

należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.Materiały przetargowe można otrzymać drogą e-mailową.Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Ewa Rosińska tel. (22) 669 52 52 wew.5,  pok. 6; e-mail: e.rosinska@wsm-piaski.pl

Skip to content