W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza dwustopniowy przetarg nieograniczony na roboty, polegające na:

 • Wykonaniu instalacji oddymiania klatki schodowej i szybu dźwigowego w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Daniłowskiego 8 w Warszawie.
  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 31.10. 2022 r.
  • Wadium– 9 500 zł.
 • Termin składania ofert do dnia 7.02.2022r. godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 7.02.2022r. godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 25.01.2022 r.
 • Malowaniu klatek schodowych w budynkach Podczaszyńskiego 4 i Fontany 12 w Warszawie.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.09. 2022 r.
 • Wadium – Zadanie 1 – 8 500 zł.
 • Wadium – Zadanie 2 – 7 800 zł.
 • Termin składania ofert do dnia 7.02.2022r. godz. 1200 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 7.02.2022r. godz. 1230
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto (za każde zadanie)do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 25.01.2022 r.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-835-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content