Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa

Administracja Osiedla Bielany 

z siedzibą

W-wa ul. Daniłowskiego 3

ogłasza przetarg nieograniczony na roboty, polegające na:

 • Wymianie WLZ-tów oraz tablicy głównej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Staffa 32 w Warszawie.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.10. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 1.07.2021. godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 1.07.2021 godz. 1100
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 17.06.2021 r.
 • Wymianie instalacji elektrycznej w garażach przy ul. Jasnorzewskiej 3, Jasnorzewskiej 7, Jasnorzewskiej 11 oraz w boksach w budynkach przy ul: Jasnorzewskiej 5, Jasnorzewskiej 9 w Warszawie.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.10. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 1.07.2021 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 1.07.2021 godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 17.06.2021 r.
 • Wymianie 3 071 szt. wodomierzy lokalowych z odczytem radiowym w 14 budynkach mieszkalnych wielorodzinnych w Warszawie, wraz z usługą rozliczania zużycia wody.
 • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 29.10. 2021 r.
 • Termin składania ofert do dnia 1.07.2021 godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
 • Otwarcie ofert w dniu 1.07.2021 godz. 1200
 • Czas związania z ofertą – 30 dni od dnia złożenia oferty
 • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 61,50 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 17.06.2021 r.

 

Z uwagi na obostrzenia związane z zagrożeniem epidemiologicznym przetarg odbędzie się bez udziału oferentów.

Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-835-19-42

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content