Znamy zwycięzcę

Jury konkursu redakcji „Życia WSM” podjęło decyzję – tytuł „Przyjaznego Spółdzielni” za 2019 rok otrzymuje pani Barbara Kowalczyk, mieszkanka Żoliborza III, założycielka i prezeska Stowarzyszenia Ochrony Parku Sady Żoliborskie.

Jak przekazali jury zgłaszający, Stowarzyszenie pod przewodnictwem pani Barbary od lat z troską opiekuje się parkiem „Sady Żoliborskie”, stanowiącym serce osiedla i służącym głównie jego mieszkańcom (z których większość stanowią członkowie Spółdzielni). W ostatnich latach Stowarzyszenie złożyło szereg projektów do budżetu obywatelskiego, poprawiających stan i wyposażenie parku.

Pani Barbara Kowalczyk zrobiła wiele dla promocji tych projektów w lokalnej społeczności, dzięki czemu projekty wygrały w głosowaniu. Wiemy też, że osobiście dbała również o ich realizację, pozostając w stałym kontakcie z Urzędem Dzielnicy.

Stowarzyszenie dba o park „Sady Żoliborskie” również niezależnie od budżetu obywatelskiego, w oparciu o składki członków oraz przy wsparciu finansowym Osiedla WSM Żoliborz III. Dzięki tym działaniom w ostatnich latach w parku pojawiły się m.in. budki dla ptaków oraz nowe nasadzenia.

Stowarzyszenie w ostatnich latach zainicjowało i zorganizowało również wiele wydarzeń kulturalnych, w których uczestniczyli mieszkańcy Osiedla. Wśród nich wymienić można m.in.: uroczystości z okazji 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

Na uwagę zasługuje również zaangażowanie i aktywność pani Barbary w Partnerstwie Lokalnym „Sady Żoliborskie” działającym na terenie i na rzecz naszego Osiedla.

Serdecznie gratulujemy.

Jury konkursu
„Przyjazny Spółdzielni”

Skip to content