Szanowni Państwo

Z wielką satysfakcją mamy przyjemność Państwa poinformować, że w dniu 8 czerwca 2017 r. Rada Warszawy przyjęła uchwałę w sprawie określenia warunków udzielania bonifikat i wysokości stawek procentowych od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych i spółdzielni mieszkaniowych. Warto podkreślić, iż uchwała została przyjęta jednogłośnie przez wszystkie siły polityczne zasiadające w Radzie Miasta.

 

Jeszcze raz serdecznie Państwu dziękujemy za udział w naszej wspólnej inicjatywie oraz zebranie blisko 52 tys. podpisów pod projektem uchwały o bonifikatach. Bez tak licznego poparcia spółdzielców prawdopodobnie jeszcze przez wiele lat musielibyśmy czekać na rozwiązanie problemu braku bonifikat dla mieszkańców spółdzielni. Mamy nadzieję, że dzięki przyjętej właśnie uchwale warszawskim spółdzielniom mieszkaniowym będzie łatwiej dokonywać przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność – dzięki bonifikacie mieszkańcy powinni odczuć wyraźną ulgę w swoich budżetach domowych.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Z poważaniem

– Andrzej Półrolniczak – Pełnomocnik Komitetu Inicjatywy
oraz Członkowie Komitetu Inicjatywy:
– Maciej Stasiełowicz (WSM)
– H. Chmielewska-Pleczeluk (WSM Rakowiec)
– J. Machlewski (SBM Ateńska)
– B. Estkowska (WSM Bródno)
Społecznego Komitetu Mieszkańców Warszawy
Skip to content