naglowek

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Wawrzyszew ul. Wolumen 25 A,

zatrudni na stanowisko: księgowa/księgowy.

 

Wymagania:
wykształcenie ekonomiczne wyższe lub średnie,
– doświadczenie min 3-y lata w pracy w księgowości,
– dobra znajomość pakietu MS Office,
– umiejętności komunikacyjne,
– odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
– dobra organizacja pracy i samodzielność, 

mile widziane:
– doświadczenie pracy w spółdzielni mieszkaniowej,
– znajomość programu PAPIRUS firmy Soft Hard

Zakres obowiązków:
– obsługa programu komputerowego Papirus, dekretacja i księgowanie faktur zakupu,
– sprawdzanie bieżąco pod względem finansowym i rachunkowym faktur oraz rachunków za zakupy, usługi i dostawy,
– sporządzanie zestawień i raportów w programie Excel,
– uzgadnianie i analiza obrotów i sald kont rozrachunków wewnątrzzakładowych i innych,
– wprowadzanie do systemu i wydruk dokumentów PK,
– uzgadnianie na bieżąco sald poszczególnych kont księgowych syntetycznych z analityką,
– sporządzenie deklaracji VAT,
– sporządzanie, przygotowywanie do wysłania i elektroniczny przekaz JPK,
– uzgadnianie miesięcznych i rocznych kosztów energii cieplnej z działem eksploatacji i kosztów remontów z działem technicznym,
– wystawianie OT środków trwałych, wystawianie not księgowych,
–  uzgadnianie sald,
– sporządzanie deklaracji podatku od nieruchomości,
– pomoc w sporządzaniu sprawozdawczości finansowej i w formalno- rachunkowej kontroli dokumentów,

Warunki zatrudnienia:
– umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,
– stanowisko pracy w siedzibie Działu Księgowości ul. Petofiego 3 w Warszawie,
– praca w godzinach 7:30- 15:30 ( poniedziałki 9:00- 17:00),
– wynagrodzenie zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania Pracowników

Zgłoszenia kandydatów:

– CV wraz z listem motywacyjnym należy  przesłać  do dnia 28.03.2022 na adres e-mail. sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl z dopiskiem  w temacie rekrutacja

– Wymagane jest oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową  Administracja Osiedla Wawrzyszew z siedzibą w Warszawie, ul. Wolumen 25A, 01- 912 Warszawa, na stanowisko księgowa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Skip to content