Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Remont dźwigu osobowego w  budynku mieszkalnym:

  • Kochanowskiego 10A kl. V
  • Kochanowskiego 10A kl.VI
  • Broniewskiego 73 kl. II – dźwig prawy
  • Broniewskiego 77 kl. I – dźwig prawy

Termin składania ofert do dnia 20.04.2022 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Remont dźwigów w budynkach mieszkalnych: ul. Kochanowskiego 10A kl. V i VI oraz ul. Broniewskiego 73 kl II i Broniewskiego 77 kl I w Warszawie”.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 20.04.2022 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Wadium z dopiskiem  Remont dźwigów w budynkach mieszkalnych: ul. Kochanowskiego 10A kl. V i VI oraz ul. Broniewskiego 73 kl II i Broniewskiego 77 kl I w Warszawie  należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 06.04.2022 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty (przelewem) w wysokości 30 zł. na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Jan Adamczyk tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl

Skip to content