WSM Administracja Osiedla BIELANY(bielany@wsm.pl) Warszawa ul. Daniłowskiego 3
ogłasza dwustopniowy przetarg nieograniczony na n/w roboty:

 • Remont schodów zewnętrznych oraz galerii w budynku usługowo-handlowym przy ul. Daniłowskiego 2/4 w Warszawie.
  • Wymagany termin wykonania zamówienia – do dnia 30.09. 2022 r.
  • Wadium – 18 500 zł.
  • Termin składania ofert do dnia 25.04.2022r. godz. 1130 w siedzibie zamawiającego.
  • Otwarcie ofert w dniu 25.04.2022r. godz. 1200
  • Czas związania z ofertą – 45 dni od dnia złożenia oferty
  • Materiały przetargowe płatne na konto nr 38102011560000700200846048 w wys. 123 zł brutto do odbioru elektronicznie w formacie PDF od dnia 11.04.2022r.

  Osoba upoważniona do kontaktów z oferentami – pan Adam Kurek tel. 0-22-834-19-42

 • Spółdzielnia zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.

Skip to content