Administracja WSM Osiedle Piaski Warszawa ul. Broniewskiego 71 ogłasza przetarg z negocjacjami na:

Remont dźwigu osobowego w  budynku mieszkalnym:

  • Kochanowskiego 10A kl. II dźwig prawy
  • Kochanowskiego 10A kl. III
  • Broniewskiego 77 kl. II – dźwig prawy

Termin składania ofert do dnia 30.03.2021 r. godz. 14.00  w siedzibie zamawiającego.

Oferty należy składać w kopertach z dopiskiem „Remont dźwigów w budynkach mieszkalnych:- ul. Kochanowskiego 10A kl. II i III oraz Broniewskiego 77 kl. II w Warszawie”

Wadium w wysokości 20.000,00 zł.

Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 30.03.2021 r. o godz. 15.00, w siedzibie Zamawiającego.    

Wadium z dopiskiem  Remont dźwigów w budynkach mieszkalnych:- ul. Kochanowskiego 10A kl. II i III oraz Broniewskiego 77 kl. II w Warszawie”  należy wpłacić na konto nr 26 1020 1156 0000 7202 0006 5995. Kopię dowodu wpłaty dołączyć do oferty.

Czas związania ofertą – 60 dni od dnia złożenia oferty.

Materiały przetargowe do odbioru od dnia 16.03.2021 r. w siedzibie Zamawiającego, po wniesieniu wpłaty (przelewem) w wysokości 30 zł. na konto Zamawiającego.

Uprawnionym do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami jest p. Jan Adamczyk tel. (22) 669 52 52 wew.4,  pok. 2; e-mail: techniczny@wsm-piaski.pl

Skip to content