Dzień otwarty w WSM
Remonty w osiedlach Spółdzielni

W środę 7 listopada o godzinie 15:00 rozpoczęło się kolejne spotkanie w ramach „Dnia otwartego w WSM”. Tematem wydarzenia było omówienie planów i potrzeb spółdzielni w zakresie inwestycji i remontów.

Władze spółdzielni reprezentował nowo wybrany Zastępca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów, p. Jarosław Kufel. Zapowiedział stworzenie pięcioletniego planu remontów; potrzeby na inwestycje miałyby zgłaszać poszczególne osiedla.
Wiceprezes Kufel opowiedział również o statusie inwestycji na Lindego: obecnie trafiła na trudności ze względu na sprzeczne opinie poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta. W związku z problemami formalno-prawnymi, Spółdzielnia wystąpi o przekształcenie gruntu z leśnego na rolny.
Przedstawiciel Zarządu opowiedział również o przetargu na zagospodarowanie przestrzeni na terenie dawnej piekarni przy ul. Dolnośląskiej. Ze względu na brak zainteresowanych inwestorów przetarg zostanie ponowiony.
Na spotkaniu gościli ponadto przedstawiciele Rady Osiedla Piaski. W związku z nieporozumieniami komunikacyjnymi występującymi na niektórych osiedlach, członkowie RO próbowali przekazać, w jaki sposób informują o przeprowadzonych remontach na swoim osiedlu.
W siedzibie WSM pojawiło się około 5 mieszkańców. Z uwagi na niewielką frekwencję zasugerowano przesunięcie kolejnych spotkań na godz. 17. Wiceprezes J. Kufel zadeklarował, że władze Spółdzielni wezmą ten postulat pod uwagę. Mimo niewielkiej frekwencji zebranie trwało dwie godziny, a temperatura spotkania była momentami bardzo wysoka.
Jeden z mieszkańców podniósł kwestię publikowania planów remontów, zasugerował, aby były one dostępne w ogólnych miejscach. Mieszkańcy poruszyli również problem schodów prowadzących do pawilonu na tyłach Biura WSM.
Jedna z mieszkanek Rudawki zwróciła uwagę na kontrowersje pojawiające się wokół inwestycji mieszkaniowej przy ul. Szmaragdowej, spytała również, czy prawdą jest, iż za sprzedaż mieszkań ma odpowiadać jeden z największych warszawskich deweloperów. Wiceprezes J. Kufel potwierdził to, podkreślając jednocześnie, że zastosowano szereg środków mających na celu zabezpieczenie interesów spółdzielni. Pojawiły się również głosy poddające w wątpliwość zasadność wymalowania muralu z Plastusiem na ul. Dolnośląskiej, poruszano zły stan techniczny budynków na Rudawce, wolny przepływ dokumentów składanych do Administracji, czy sposób wydatkowania środków z funduszu remontowego.
Pytano m.in. o obelisk upamiętniający rozstrzelanie podczas powstania warszawskiego kilku kobiet w okolicy dawnej piekarni.
Wiceprezes J. Kufel zwrócił uwagę, iż swoją funkcje pełni niespełna miesiąc, w związku z czym poprosił zgromadzonych mieszkańców o cierpliwość i zrozumienie.

Kamil Czarzasty

Skip to content