Skład Rady Osiedla WSM RUDAWKA
kadencja 2022-2025

Prezydium Rady Osiedla

  1. Ewa Jakubiak – Przewodnicząca Rady Osiedla
  2. Michał Suski – Wiceprzewodniczący Rady Osiedla
  3. Lidia Pułas – Sekretarz Rady Osiedla 
  4. Stefania Dobrzańska – Przewodnicząca Komisji GZM
  5. Aleksander Makieła – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej

Składy Komisji Rady Osiedla

Komisja GZM

Stefania Dobrzańska – przewodnicząca
Ewa Jakubiak
Lidia Pułas
Bożena Witkowska
Michał Suski

Komisja Rewizyjna

Aleksander Makieła – przewodniczący
Ewa Jakubiak
Lidia Pułas
Bożena Witkowska
Michał Suski

KONTAKT:

MAIL: rada.osiedla@wsm-rudawka.pl

Skip to content