Skład Rady Osiedla WSM HERY
kadencja 2022-2025

  1. Arkadiusz Idzik – Przewodniczący
  2. Dorota Kaługa – Wiceprzewodnicząca
  3. Dorota Malik-Konka – Sekretarz
  4. Agnieszka Greń
  5. Krzysztof Jakubiak
Skip to content