Skład Rady Osiedla WSM NOWODWORY
kadencja 2022-2025

  1. Małgorzata Pietrak – Przewodnicząca Rady
  2. Hanna Malczyńska – Wiceprzewodnicząca
  3. Magdalena Marcińczyk – Sekretarz Rady
  4. Witold Jaworski
  5. Piotr Walkiewicz
Skip to content