Skład Rady Osiedla WSM „PIASKI”
kadencja  2022-2025

 1. Ewa Piwowarczyk – Przewodnicząca Rady

 2. Zbigniew Zieliński – Wiceprzewodniczący

 3. Agnieszka Pastuszka – Sekretarz

 4. Marek Babraj

 5. Małgorzata Kozieł

 6. Anna Krawczyk

 7. Katarzyna Kukulska

 8. Jarosław Łukasik

 9. Kazimierz Muczyński

 10. Cezary Radzimirski

 11. Alina Rybicka

 12. Teresa Stojek

 13. Barbara Śliwińska

 14. Elżbieta Urbańska

 15. Zbigniew Woch

Skip to content