Skład Rady Osiedla WSM WAWRZYSZEW
kadencja  2022-2025

 1. Tomasz Małek – Przewodniczący Rady
 2. Agnieszka Głowicka-Miszczak – Wiceprzewodnicząca
 3. Jolanta Bętkowska – Sekretarz
 1. Anna Wodzicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
 2. Konrad Kuczaba – Przewodniczący Komisji GZM
 3. Adam Czarnecki – Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej
 4. Janina Frycz – Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
 1. Bożena Boczkowska
 2. Michał Bożyk
 3. Zygmunt Morawski
 4. Małgorzata Obtułowicz
 5. Zofia Paderewska
 6. Łucja Szmit
 7. Iwona Tarasiuk
 8. Bożena Wardecka
Skip to content