Skład Rady Osiedla WSM WAWRZYSZEW
kadencja  2022-2025

  1. Tomasz Małek – Przewodniczący Rady
  2. Agnieszka Głowicka-Miszczak – Wiceprzewodnicząca
  3. Jolanta Bętkowska – Sekretarz
  1. Anna Wodzicka – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
  2. Konrad Kuczaba – Przewodniczący Komisji GZM
  3. Adam Czarnecki – Przewodniczący Komisji Społeczno-Kulturalnej
  4. Janina Frycz – Przewodnicząca Komisji Infrastruktury
  1. Bożena Boczkowska
  2. Michał Bożyk
  3. Zygmunt Morawski
  4. Małgorzata Obtułowicz
  5. Zofia Paderewska
  6. Łucja Szmit
  7. Iwona Tarasiuk
  8. Bożena Wardecka
Skip to content