Zakres zadań Specjalisty ds. bhp i ppoż:

  • odpowiada za stan bhp i ppoż. w Spółdzielni,
  • ustalanie okoliczności i przyczyny wypadków przy pracy, rejestruje, sporządzanie protokołów powypadkowych, prowadzenie sprawozdawczości powypadkowej,
  • kontrolowanie pomieszczeń biura Zarządu i jednostek wydzielonych pod kątem prawidłowości przestrzegania przepisów bhp i ppoż,
  • prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem pracowników Spółdzielni w odzież roboczą i ochronną,
  • pilotowanie spraw związanych z koniecznością przeprowadzania okresowych badań lekarskich pracowników,
  • prowadzenie indywidualnych szkoleń w zakresie bhp i ppoż.
Skip to content