Spółdzielco, przyjdź na Zebranie Mieszkańców!

 

Nadszedł kwiecień, a wraz z nim pora na Zebrania Mieszkańców-Członków Spółdzielni, i to zebrania nie tylko sprawozdawcze, ale sprawozdawczo-wyborcze. W tym roku wybieramy nowe Rady Osiedla, a w czerwcu także nową Rade Nadzorczą.

 

Dobrze by było, gdybyśmy ocenili tych, którzy odchodzą i wybrali tych, którzy chcą i potrafią aktywnie włączać się w życie osiedla i Spółdzielni. Tych, którzy mają społecznikowską pasję, wiedzą czego chcą i umieją realizować cele i zadania, jakie przed nimi staną. A będą to w wielu przypadkach zadania trudne i nie zawsze gwarantujące sukces. Owi społecznicy winni być wybierani spośród ludzi szanowanych, komunikatywnych, posiadających nie tylko umiejętność współpracy z kolegami z Rady Osiedla, ale również z Administracją, Zarządem, Radą Nadzorczą. Praca w organach Spółdzielni nie jest ani prosta, ani łatwa, ale pamiętajmy, że tylko my sami możemy sobie wypracować takie funkcjonowanie naszego osiedla, które da nam satysfakcję zarówno z jego wizerunku, jak i sprawnego działania na terenie własnym i całej Spółdzielni. My także przez całą kadencję będziemy oceniali pracę Rady Nadzorczej i efekty pracy Zarządu, ale nie zapominajmy, że najlepszą drogą jest droga kompromisu i współpracy. Wybierajmy więc do naszych organów statutowych ludzi rozsądnych i odpowiedzialnych, a jeśli chcemy mieć wpływ na ich wybór i pracę, przyjdźmy na nasze osiedlowe zebranie jak najliczniej. Wylejmy także swoje żale i pretensje i miejmy przekonanie, że nowo wybrani zapewnią nam lepsze, łatwiejsze życie w naszym osiedlu i naszej Spółdzielni, która ma przecież piękne tradycje społecznego aktywnego działania.

 

(Red.)

Skip to content