Spółdzielnie reagują na nowy projekt opłat za odbiór odpadów komunalnych

W imieniu spółdzielców – członków Zespołu ds. wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, powołanego Zarządzeniem nr 1838/2019 Prezydenta m. st. Warszawy z dnia 12 grudnia 2019 r., uprzejmie pragniemy przekazać nasze uwagi do projektu uchwały Rady m. st. Warszawy w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności (druk 1963).

Analiza ww. projektu uchwały wskazuje, że Rada m. st. Warszawy ma zamiar przyjąć mieszaną metodę ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. od gospodarstwa domowego różnicowaną w zależności od powierzchni użytkowej lokalu mieszkalnego w podziale na pięć kategorii gospodarstw domowych. Wybór przez Radę m. st. Warszawy metody mieszanej (gospodarstwo domowe różnicowane o powierzchnię użytkową lokali) spowoduje, że ciężar finansowy opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi spadnie na ludzi mniej zamożnych (takie osoby są głównie właścicielami lokali o pow. do 40 m2), podczas gdy dla osób zamieszkujących lokale o pow. od 60 do 80 m2 oraz osób posiadających lokale o pow. lokali powyżej 80 m2 będzie mniej odczuwalny. Powyższa metoda w praktyce spowoduje, że osoby mniej zamożne będą dopłacały do osób znacznie lepiej finansowo sytuowanych, co jest społecznie niesprawiedliwe i nieakceptowalne.

pismo do Sekretarza RM w spr. oplat za smieci   16.11.2021r 1 Strona 1pismo do Sekretarza RM w spr. oplat za smieci   16.11.2021r 1 Strona 2pismo do Sekretarza RM w spr. oplat za smieci   16.11.2021r 1 Strona 3

Skip to content