Witamy na stronie Społecznego Domu Kultury

 

Społeczny Dom Kultury to jeden z nielicznych zrealizowanych projektów społecznych domów kultury, których idea narodziła się pod koniec lat 20-tych w Związku Radzieckim i za sprawą ówczesnej awangardy architektonicznej przetransportowana została na grunt polski. Budynek zakomponowany został jako jeden z niezbędnych elementów nowopowstającego osiedla mieszkaniowego,   w którym – co stanowiło całkowite novum – już w sferze projektowej uwzględnione zostały potrzeby kulturalne przyszłych mieszkańców.

 

Zaprojektowany w 1937 roku przez polskiego architekta prof. Stanisława Brukalskiego, doczekał realizacji dopiero w roku 1954. Budynek dzieli się na część teatralną – północną o układzie centralnym na rzucie oktagonu oraz na część domu kultury – południową o układzie podłużnym.

Społeczny Dom Kultury służył żoliborzanom do lat 90-tych. W wyniku sporów po podziale komunistycznego molocha, jakim stała się Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, przeszedł na własność spółdzielni WSM.

Społeczny Dom Kultury jest materialną, kulturalną i społeczną spuścizną Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. W świadomości Warszawiaków obiekt ten kojarzy się z pracą artystyczną „Teatru Komedia”, dla Mieszkańców Żoliborza z Biblioteką, Czytelnią, działalnością kulturalno-oświatową, Pałacem Ślubów.

Obiekt ten jest również pięknym budynkiem, rozlokowanym w rozległym parku, przez co może również pełnić funkcję atrakcji turystycznej.

W roku 2010 decyzją nr 39/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.01.2010r., został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych. Ponadto, obiekt stanowi integralny element zespołu architektoniczno-budowlanego Osiedla WSM –Żoliborz, wpisanego wraz z zielenią do rejestru zabytków decyzją z dnia 15.07.1992r. oraz znajduje się na terenie strefy ochrony konserwatorskiej „Żoliborz Historyczny”, wpisanej do rejestru zabytków decyzją z dnia 30.09.1980r.

Bezpośrednie zaangażowanie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w kontynuowanie i rozwój działalności społecznej, kulturalnej i oświatowej zastało w ostatnich latach istotnie zmniejszone. Wynika to zarówno z faktu ograniczeń budżetowych na tę formę działalności jak również, wydzielenia się jako odrębnej spółdzielni, WSM Żoliborz Centralny. Tym samym Społeczny Dom Kultury pozostał poza zasobami mieszkaniowymi WSM, w których zlokalizowane zostały kluby osiedlowe, w otoczeniu obcej obecnie spółdzielni.

Niezależnie od wymienionych powyżej ograniczeń Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przywiązuje dużą wagę do poprawy stanu technicznego i estetycznego obiektu Społecznego Domu Kultury. Poprawa wyglądu, estetyki i funkcjonalności tego budynku jest jednym z priorytetów Spółdzielni. Od 2012 r. intensyfikacji uległy prace remontowe i odtworzeniowe, w tym między innymi polegające na wykonaniu izolacji pionowej ścian fundamentowych, remontu balkonów na I piętrze, remontu głównego wejścia do budynku oraz tarasów na parterze i wykonaniu pochylni dla osób niepełnosprawnych, remont trudnych odtworzeniowo elementów kopuły dachu w części budynku wynajmowanej przez „Teatr Komedia” oraz naprawa dachów płaskich i instalacji odgromowej, odbywający się pod nadzorem stołecznego konserwatora zabytków.

Skip to content