Spór o Sady

W cieniu obchodów 50-lecia Parku Sady Żoliborskie obserwowaliśmy kolejną odsłonę trwającego od wielu lat konfliktu o to ważne dla wielu mieszkańców miejsce. Tuż obok uroczystości odbywał się niemy protest – na drzewach zawieszono trzy transparenty przeciwników jubileuszu. 

50 lat? 29? Czy prawie 80?

Po publikacji na Facebooku WSM plakatu informującego o planowanych obchodach 50-lecia Parku wiele osób zaczęło pytać, skąd data, jaki właściwie jubileusz świętujemy. W końcu Park został założony w 1992 roku (status Parku Osiedlowego zyskał w 1994 roku).

Na dzisiejszym terenie Sadów w latach 30. XX wieku zaczęły powstawać działki, które w latach 50. i 60. stopniowo likwidowano w związku budową przez WSM pierwszych budynków obecnego Żoliborza III. Całkowita likwidacja działek nastąpiła w 1968 roku. Trzy lata później, we wrześniu 1971, mieszkańcy Sadów utworzyli grupę inicjatywną, która zaczęła porządkować teren po dawnych działkach. Jest to więc symboliczny początek działań na rzecz powstania Parku, początek pracy osób związanych z dzisiejszym Stowarzyszeniem Ochrony Parku „Sady Żoliborskie”. Samo Stowarzyszenie przez ostatnie lata obchodziło różne rocznice – i te nawiązujące do pierwszych prac, i te, które wiążą się z formalnym założeniem Parku. Dlatego, jeśli ktoś uważa, że to za wcześnie na świętowanie 50-lecia, może chociaż uznać, że wrześniowa impreza była podziękowaniem dla tych, którzy od pięciu dekad niezmiennie starają się chronić Sady przed zabudową (takie zagrożenie było realne na początku lat 90.), dalszymi podtopieniami czy zniszczeniem roślinności.

Brak pieniędzy na pielęgnację drzew?

Park przez wiele lat utrzymywany był ze składek mieszkańców, dotacji z Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej i, jako park miejski, ze środków Dzielnicy Żoliborz. Na jednym z transparentów wywieszonych w okolicach „Pawilonu Kulturalnego” napisano, że na koncert Dzielnica wydał 9000 złotych, a na pielęgnację drzew ani złotówki. Zapytaliśmy Urząd Dzielnicy Żoliborz, jak odnosi się do tych zarzutów. Poprosiliśmy o przesłanie danych, jakie kwoty zostały przeznaczone na konkretne działania w Parku.

I tak w 2020 roku utrzymanie Parku kosztowało 100 372 zł, w 2021 roku (stan na 10 września) – 91 230 zł. Z kwot tych wyłączone są koszty na utrzymanie i konserwację placu zabaw, siłowni plenerowej oraz poidełka z wodą pitną.

Najwięcej kosztowało bieżące utrzymanie czystości – 26 875 zł (w tym roku już 28 119 zł). Więcej niż w 2020 roku wydano także na koszenie trawników – 14 500 zł (wcześniej 13 920 zł) oraz wygrabienie i wywóz zanieczyszczeń z trawników – 14 067 zł (w zeszłym roku 12 470 zł). Do innych ważnych pozycji w budżecie parku należy: oczyszczanie alejek z darni, mycie i malowanie ławek parkowych, wymiana piasku w piaskownicy i na polu piaskowym, odśnieżanie i posypywanie piaskiem oblodzonych alejek.

W tabeli przesłanej przez Urząd rzeczywiście nie znajdziemy pozycji „pielęgnacja drzew”. Koszt cięć pielęgnacyjnych, korekcyjnych i odmładzających krzewów wyniósł w tym roku 221 złotych (w zeszłym roku 289 zł).

Widać więc, że Urząd wydaje poważne środku na utrzymanie Parku, ale w budżecie nie przewiduje części przeznaczonej bezpośrednio na drzewa. Na szczęście ma się to zmienić.

Owocowe Sady Żoliborskie

– W 2021 roku w ramach realizacji projektu z Budżetu Obywatelskiego pn. „Owocowe Sady Żoliborskie – kompleksowe działania na rzecz zachowania unikalnego charakteru Parku Sady Żoliborskie z drzewami sadowniczymi, w tym m.in. pielęgnacja i zabiegi sanitarne drzew oraz koncepcja przyszłych nasadzeń roślinności”, zaplanowana została kompleksowa pielęgnacja drzew owocowych sadowniczych z udziałem specjalisty/ów – podkreśla Donata Wancel, rzecznik prasowa Urzędu Dzielnicy Żoliborz.

W ramach tych działań przygotowywana jest obecnie strategia urządzania Parku Sady Żoliborskie, a następnie na jej podstawie realizowana będzie pielęgnacja wszystkich drzew owocowych sadowniczych. W dokumencie określone mają być m.in. wymagania, jakimi należy kierować się przy zabiegach pielęgnacyjnych drzew oraz rekomendacje ws. dalszego postępowania z drzewami owocowymi sadowniczymi w Parku.
Działania te będą odbywać się z udziałem specjalisty/ów, w  tym sadownika i/lub pomologa, dendrologa oraz osób doświadczonych w zabiegach pielęgnacyjno-sanitarnych starych odmian drzew sadowniczych. Kwota przeznaczona na te działania to 332 000 zł – dodaje rzeczniczka.     

Redakcja

Artykuł ukazał się w numerze 4/2021 „Życia WSM”

Skip to content