W wyniku zawartych przez Zarząd WSM umów wydawniczych w roku 2013 wydawcy wprowadzili do księgozbiorów wzbogacających lektury szkolne – 27 tytułów – książek tematycznych Marii Kownackiej, 18 scenariuszy teatralnych dla teatrów dziecięcych żywego słowa i kukiełkowego m.in. Teatr BAJ. Ukazało się również wiele drobnych opowiadań dla najmłodszych do poczytania na jeden wieczór, proponujących zabawy m.in. Entliczek Pentliczek. Starannie zostały wydane tomiki „Głosu przyrody” – związane z tematyką ochrony przyrody.

 

Udało się to dzięki kontaktom z wydawcami poprzez uczestnictwo w Targach Książki, konkursach bibliotecznych popularyzujących twórczość Marii Kownackiej. Ma ona charakter ponadczasowy, zajmujący swoimi opowiadaniami kilka pokoleń. Twórczość jej stanowi kanon polskiej literatury dziecięcej, kształtuje wyobraźnie, uczy poprawnych zachowań i kontaktów z książką. W okresie sprawozdawczym zorganizowane zostały imprezy popularyzujący dorobek Marii Kownackiej:

  1. Wystawy prac dzieci wyróżnionych .w konkursach wystawione w Bibliotece dla Dzieci, w Klubie Osiedlowym i Galerii Żoliborz. W przedszkolach i szkołach podstawowych wystawy połączone były z pokazami książek, albumów, materiałów bibliotecznych i filmików prezentujących Muzeum i eksponaty.
  2. Muzeum objęło patronatem i uczestniczyło w Festiwalu Książek Marii Kownackiej w Ośrodku Kultury i w szkolę imienia Marii Kownackiej w Łomiankach. Trwającym w cyklu spotkań z rodzicami od marca do września. Z programem teatrzyków dziecięcych. konkursami plastycznymi m.in. Bajkowe Plastusiowo czytaniem książek i kiermaszem. Imprezy te zapoczątkowały współpracę z władzami Łomianek i kierownictwem szkoły.
  3. Współpraca z Biblioteką Dziecięcą przy ulicy Broniewskiego 9a w akcji popularyzacji książek Marii Kownackiej „Cała Polska czyta dzieciom” z wystawami nowości książkowych i mini teatrzykiem kukiełkowym w wykonaniu dzieci.
  4. Uczestniczyliśmy w obchodach 70-lecia szkoły, w Niemcowej w rejonie Piwnicznej, powołanej przez miejscowych Górali, w której powstała książka „Szkoła nad obłokami”. Uroczyste spotkanie rocznicowe z władzami, nauczycielami, rodzicami i dziećmi były wielkim świętem dla całej społeczności lokalnej (film w kronice).
  5. Z okazji Święta Dziecka zorganizowane były, wspólnie z kołem imienia Marii Kownackiej kiermasze, konkursy rysunkowe i plastyczne w osiedlach WSM.
  6. Udział W festynie Dzielnicowym na terenie Kępy Potockiej z wystawą książek, konkursami i pokazem 'Filmów z poprzednich imprez.
  7. Zaproszeni zostaliśmy do Szkoły Podstawowej im. Marii Kownackiej do Częstochowy na jubileusz 50-lecia. Zarząd WSM przekazał gratulacje oraz nowe wydania książek dla biblioteki szkolnej.

Nagrody w konkursach ufundowane zostały przez wydawnictwa oraz TPD, natomiast słodkie poczęstunki przez WSM. Wszystkie imprezy sygnowane były logo WSM i Muzeum.

Rok ten charakteryzował się wzmożonym zainteresowaniem twórczością Marii Kownackiej, czego wynikiem jest wiele odwiedzin Muzeum przez dzieci szkolne, studentów literatury i dorosłych miłośników książek.

Rok 2013 to w Izbie Pamięci Marii Kownackiej okres wzmożonej działalności informacyjnej, szczególnie na rzecz placówek oświatowych z terenu Warszawy a także Województwa Mazowieckiego. W tym okresie sprawozdawczym placówka przyjęła 25 wycieczek w tym: 1 klasę gimnazjum, grup przedszkolnych i 16 ze szkół podstawowych. Łącznie w wymienionych lekcjach bibliotecznych wzięło udział 557 dzieci, 16 młodzieży oraz 73 dorosłych opiekunów. Poza grupami zorganizowanymi Izbę Pamięci Marii Kownackiej odwiedziło indywidualnie 40 osób dorosłych, 9 młodzieży i 9 dzieci ( 54 wpisy w książce odwiedzin).

Potrzeby informacyjne wszystkich zwiedzających Muzeum zaspokajano udostępniając wybrane spośród zgromadzonych dokumentów. Prezentowano przede wszystkim książki 1366 woluminów i czasopisma – w zeszytach lub poszytych – 334; dużym zainteresowaniem cieszyły się rękopisy i maszynopisy na prawach rękopisów – 256 udostępnień oraz fotografie w albumach – 226 prezentacji. Inne dokumenty na nośniku papierowym zgromadzone w Izbie Pamięci Marii Kownackiej to przykładowo ekslibrisy, zakładki do książek, broszury propagandowe i informacyjne, kserokopie, foldery i katalogi wystaw. Niejednokrotnie budzą zainteresowaniem jako dokumenty ubiegłowiecznego życia społecznego; prezentowano je W 2013 roku 216 razy. Wszystkim odwiedzającym Muzeum udzielono łącznie 3236 informacji. Pracownik placówki udzielił także 1042 informacje telefoniczne oraz odpowiedział na 4 kwerendy.

Trzykrotnie w 2013 roku pracownik Izby Pamięci odwiedził przedszkola: 14 i 21 maja Przedszkole nr 346 „Pod Kasztanem” przy ul. Klaudyny 8 oraz 11 października – Przedszkole przy Szkole Podstawowej nr 314 na ul. Porajów. Każdorazowo odbyły się spotkania z dwiema grupami dzieci, którym prezentowano i wspólnie czytano 5 książek Marii Kownackiej, były to: Ogródek, Kukuryku na ręczniku i Jak mysz pod miotłą- w trzech różnych wydaniach. W szkole Podstawowej nr 314 przy ul. Porajów na Białołęce zareklamowana została placówka dzięki udziałowi pracownika w jury konkursu zorganizowanego przez szkolną bibliotekę dla uczniów siedmiu klas drugich. Przy tej okazji zaprezentowano także kilka pozycji spośród zbiorów Muzeum: 3 książki, folder i katalog wystawy oraz czasopismo.

Rok 2014 będzie obfitował w jubileusze. 120 lat urodzin Marii Kownackiej, 95 lat jej pracy twórczej oraz jubileusze bohaterów opowieści – 65 lat Kajtkowych przygód, 65 lat Rogosia z Doliny Roztoki i innych. Planowane imprezy, sesja naukowa i obchody przedstawione zostaną odrębnym dokumentem.

Trwają konsultacje ze wszystkimi zainteresowanymi do wzięcia udziału szkołami i przedszkolami.

Lata 2014 – 2020 nazwane zostały Narodowym Programem Rozwoju Czytelnictwa w czym nie mały nasz udział.

Skip to content