naglowek

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Administracja Osiedla Wawrzyszew ul. Wolumen 25 A,

zatrudni na stanowisko: księgowa/księgowy.

Wymagania:
– wykształcenie wyższe lub średnie,
– doświadczenie pracy w spółdzielni mieszkaniowej, minimum 3 letnie (5 lat dla osób ze średnim wykształceniem)
– dobra znajomość pakietu MS Office,
– umiejętności komunikacyjne i interpersonalne w zakresie obsługi klienta,
– odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
– dobra organizacja pracy i samodzielność.
– mile widziana znajomość programu PAPIRUS Soft Hard,

Zakres obowiązków:
– prowadzenie dokumentacji związanej z windykacją zadłużeń w stosunku do użytkowników lokali mieszkalnych w systemie informatycznym,
– zakładanie kont do spraw sądowych, zakładanie kont do spraw egzekucyjnych, uzgadnianie zapisów kont analitycznych z syntetycznymi na koniec każdego miesiąca- termin do 20 następnego miesiąca, rozksięgowywanie spraw zasądzonych i będących w egzekucji komorniczej dotyczących dłużnika na poszczególne konta sądowe i komornicze,
– monitorowanie stanów kont dłużników do których wysłano informację o zadłużeniu z tytułu opłat należnych Administracji,
– przygotowywanie i wysyłanie ostatecznych przedsądowych wezwań do zapłaty do osób zadłużonych, oraz dalsze prace windykacyjne zgodne z Regulaminem windykacji WSM,
– przygotowywanie zestawień statystycznych do planów, korekt planów, sprawozdań,
– bieżąca współpraca z inspektorem d.s. prawnych;  z Działem Prawnym WSM,
– załatwianie spraw w sądach i u komorników,
– przygotowywanie dokumentacji dla Biegłych Sądowych,
– sporządzanie raz w roku kompleksowego rocznego sprawozdania dla biegłego rewidenta badającego bilans, obejmującego sprawy związane z windykacją należności Spółdzielni,
– udzielanie informacji członkom Spółdzielni w sprawach ich bezpośrednio dotyczących,
– archiwizowanie dokumentacji niezbędnej do prowadzenia spraw windykacyjnych,

Warunki zatrudnienia:
– umowa o pracę w wymiarze pełnego etatu,
– stanowisko pracy w siedzibie Działu Księgowości ul. Petofiego 3 w Warszawie,
– praca w godzinach 7:30- 15:30 ( poniedziałki 9:00- 17:00),
– wynagrodzenie zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania Pracowników

Zgłoszenia kandydatów:

CV wraz z listem motywacyjnym należy  przesłać  do dnia 21.03.2022 na adres e-mail. sekretariat@wsm-wawrzyszew.pl z dopiskiem  w temacie rekrutacja windykacja

– Wymagane jest oświadczenie o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach rekrutacji prowadzonej przez Warszawską Spółdzielnię Mieszkaniową  Administracja Osiedla Wawrzyszew z siedzibą w Warszawie, ul. Wolumen 25A, 01- 912 Warszawa, na stanowisko księgowa zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781).

Skip to content