Poniżej do pobrania dostępne są Statut oraz Regulaminy WSM

 

Statut WSM

Uchwała zm. statutu 04.09.2018

Uchwała Zarzadu opłaty zamiana lokali WSM

Regulamin Walnego Zgromadzenia

Regulamin Rady Nadzorczej

Uchwała  nr 16 Walnego Zgromadzenia z dnia 29.11.2014 w sprawie zmiany uchwały nr 2.2008 WZ dot. regulaminu RN

Regulamin Komisji Inwestycyjnej, Rewizyjnej i Organizacyjno-Samorządowej Regulamin Członkowsko-Mieszkaniowej Oarz Komisji Gospodarki Zasobami Mieszkaniowymi

Regulamin Rady Osiedla

Regulamin Zebrań Mieszkańców Członków WSM

Regulamin przyznawania tyt. Honorowego Członka WSM

Regulamin przyznawania tyt. Zasłużonego Członka WSM

Regulamin budowy, zawierania umów i używania garaży WSM

Regulamin udzielania zamówień na roboty budowalne i świadczenie usług

    ->  Regulamin udzielania zamówień na roboty budowalne i świadczenie usług – załącznik nr 1

Regulamin rozliczania kosztow inwestycji mieszkaniowych i ustalania kosztu budowy lokali

Regulamin najmów lokali w WSM

Regulamin sprzedaży w trybie przetargu lokali stanowiących własność WSM

Regulamin rozliczeń wkładów mieszkaniowych i budowlanych w WSM

Regulaminu czynności windykacyjnych

Regulamin tworzenia i wykorzystania Funduszu Udziałowego w WSM

Regulamin tworzenia i wykorzystania Funduszu Zasobowego w WSM

Regulamin Zarządu WSM

Regulamin ustanawiania spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w zasobach WSM

Regulamin usuwania barier architektonicznych w WSM

Regulamin funkcjonowania monitoringu wizyjnego w budynkach i ich bezpośrednim otoczeniu na terenie WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

Regulamin zamiany lokali mieszkalnych w WSM

Regulamin używania lokali i zasad porządku domowego w osiedlach WSM

Zasady udzielania i wyceny służebności na potrzeby podmiotów zewnętrznych i wewnętrznych przez WSM

Uchwała nr 1 z dnia 18 stycznia (w sprawie ponoszenia i rozliczania kosztów gospodarki zasobem mieszkaniowym spółdzielni oraz ustalania opłat za korzystanie z lokali w Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej)
 

└►

Zasady ponoszenia i rozlicz. kosztów gospodarki zasobami mieszk. i ustalania opłat za korzystanie z lokali
  └►REGULAMIN Rozliczania kosztów gospodarki zas. mieszk. i ustalania opłat za użytkowanie lokali
  └►

REGULAMIN rozliczania kosztów ciepła na podgrzanie wody raz kosztów zużycia wody i odpr. ścieków

Uchwała nr 30/2018

 └►REGULAMIN rozliczania kosztów dostawy ciepła i dokonywania rozliczeń za C.O. w lokalach
  └►Zalecenia do rozliczeń według „KOBRI Instal”  PLIK 1.19 Mb 
  └►REGULAMIN gospodarowania funduszem remontowym
  └►WZÓR nr 1 do Regulaminu gospodarowania funduszem remontowym PLIK 32.07 Kb 
  └►WZÓR nr 2 do Regulaminu gospodarowania funduszem remontowym PLIK 26.23 Kb  
  └►REGULAMIN działalności społeczno-kulturalnej PLIK 2574 KB
  └►WNIOSEK o przyznanie zapomogi bezzwrotnej Członkowi WSM PLIK 1.46 MB 
  └►REGULAMIN Organizacji i eksploatacji osiedlowych parkingów PLIK 52.17 Kb 
    

Procedura określająca tryb i formę udostępniania do wglądu oraz wydawania kopii dokumentów

 

Skip to content