Statutowych zmagań ciąg dalszy: czysty wolontariat dla dobra spółdzielców

Od dłuższego czasu w różnych kręgach – nie tylko osiedlowych – pojawiają się pytania na temat działalności Zespołu Statutowego, jego legalności, a także wynagrodzeń pobieranych przez jego członków. Jak informują niektórzy spółdzielcy, lansowana jest teza, iż Zespół tak długo pracuje, bo mu się to opłaca.

Faktycznie, działania Zespołu wkroczyły w czwarty rok kalendarzowy. Nie jest to jednak perfidny plan naciągania władz Spółdzielni na koszty ani prowokowanie przywilejów, za które musieliby zapłacić wszyscy członkowie WSM. Tak długi okres działania Zespołu wymuszony został szerokimi zmianami prawnymi, wprowadzonymi decyzjami naszego parlamentu, a także chęcią wytrwałych członków Zespołu wywiązania się z przyjętych przez siebie zadań. Zadań wykonywanych społecznie, bez żadnych diet, ryczałtów czy jakichkolwiek innych form gratyfikacji.

Aby wyjaśnić całą tę złożoną – a dla niektórych niepojętą – sytuację, warto przypomnieć, iż Zespół powołany został wiosną 2015 r. przez Zarząd WSM respektujący decyzję Walnego Zgromadzenia Członków Spółdzielni, podjętą w listopadzie 2014 r. Wtedy to postanowiono zaprosić do Zespołu, przygotowującego szeroką nowelizację Statutu, przedstawicieli wszystkich osiedli, desygnowanych przez osiedlowe rady. Na pierwsze, robocze posiedzenie, zwołane 8 lipca 2015 r., przybyły 22 osoby, spośród których powołane zostało Prezydium oraz trzy podzespoły mające na celu dokonanie pełnej analizy dotychczasowego dokumentu i przygotowanie propozycji zmian, jakie postulowano m.in. na zebraniach mieszkańców i walnych zgromadzeniach. Tę żmudną, społeczną pracę, realizowano na 25 posiedzeniach plenarnych, organizowanych w każdym miesiącu, oraz na ponad 60 spotkaniach podzespołów. W sumie wypracowanych zostało ponad 150 propozycji zmian zapisów statutowych, które przed Walnym Zgromadzeniem Członków WSM miały być jeszcze poddane szerokiej konsultacji na osiedlowych spotkaniach planowanych na początek 2018 roku.

Zamierzenia te zostały pokrzyżowane przez prace Sejmu i Senatu RP związane z nowelizacją ustaw regulujących działalność spółdzielczą, a nade wszystko spółdzielni mieszkaniowych. Decyzje te stały się obowiązujące 9 września 2017 r., a niecały rok później zostały wprowadzone do Statutu naszej Spółdzielni. Przez ten czas propozycje Zespołu Statutowego zostały odłożone, a prace Zespołu zawieszone. Ich wznowienie nastąpiło dopiero jesienią ubiegłego roku, co zbiegło się również ze zmianami personalnymi w Zarządzie WSM. Uszczupleniu uległ też skład osobowy Zespołu Statutowego. Po rezygnacjach niektórych członków Zespołu, niemających czasu na społeczną pracę, obecnie liczy on 10 osób, reprezentujących osiedla: Bielany, Młociny, Nowodwory, Piaski, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Żoliborz II i Żoliborz III. Wielkie słowa uznania za wytrwałość w tej społecznej pracy i oddanie dla spraw swojej Spółdzielni należą się paniom: Barbarze Barańskiej, Barbarze Bielickiej-Malinowskiej, Halinie Grodzickiej oraz panom: Jackowi Sidorowi, Zygmuntowi Ulickiemu, Witoldowi Jaworskiemu, Janowi Jasińskiemu, Stanisławowi Kamińskiemu i Jerzemu Ślusarczykowi. Wszyscy ponownie analizują zapisy obowiązującego statutu i dostosowują wypracowane propozycje zmian, jakie chcielibyśmy wprowadzić na tegorocznym, nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Statutowym Członków WSM. Oczywiście brane są przy tym pod uwagę także wnioski i postulaty członków Spółdzielni odłożone w czasie ostatniego, jesiennego Walnego Zgromadzenia, jak również zgłoszone w styczniu br. przez kilka osób po apelu Zespołu Statutowego zamieszczonym w grudniowym wydaniu „Życia WSM”. Naszej pracy towarzyszy też wielka życzliwość nowego Zarządu na czele z panią prezes Barbarą Różewską.

Ostateczne propozycje nowelizacji Statutu, wypracowywane na posiedzeniach organizowanych co dwa tygodnie, powinny być gotowe do końca bieżącego półrocza. Zanim przedstawione zostaną władzom Spółdzielni i zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie chcemy je poddać powszechnej konsultacji na spotkaniach organizowanych we wszystkich osiedlach. W tej sprawie zwrócimy się niebawem do Rad Osiedli. Biorąc pod uwagę serię najbliższych Zebrań Mieszkańców oraz czerwcowe Walne Zgromadzenie Członków WSM liczyć wypada, iż ostateczny, znowelizowany Statut będziemy mieli jesienią bieżącego roku.

Janusz Sapa

przewodniczący Zespołu ds. Zmian Statutowych

  1. W posiedzeniach Zespołu uczestniczą często indywidualni członkowie WSM zainteresowani zmianami, w charakterze obserwatorów-konsultantów. W Zespole nie działają żadne ugrupowania polityczne.

Artykuł ukazał się w numerze 2/2019 „Życia WSM”

Skip to content