Schemat organizacyjny Administracji Osiedla WSM Młociny

 
                
      DYREKTOR       
             
                
 GŁÓWNY KSIĘGOWY       Z-ca DYREKTORA
ds. TECHNICZNYCH
  
          
                
      DZ. ADM.- EKSPLOAT.       
             
      st. administrator       
 KSIĘGOWOŚĆ  administrator  SPECJALISTA  
   spec.ds. kadr, ekspl-rozl. mediów    
 specjalista ds. finans. -ekon.  i obsługa samorządu       
 st. księgowa  Sekretariat  KONSERWATORZY  
 insp.ds. ekon-finansowych         
 insp ds. windyk. czynszu  GOSPODARZE       
        INSPEKTOR  
             
                
           MAGAZYN  
             
Skip to content