Zarząd
Spółdzielni
             
                Rada Osiedla
WSM Piaski
        
       Zastępca Dyrektora
ds. technicznych
  Dyrektor Osiedla
WSM Piaski
       Główny Księgowy
Osiedla WSM Piaski
     
                     
                         
                         
Inspektor ds.
Pracowniczych
  Radca
Prawny
      Specjalista ds.
Ekonomicznych
 Sekretarz
Rady Osiedla
  Starszy
Administrator
  Księgowa ds.
Windykacji
  Kierownik Klubu
Osiedla WM Piaski
  
                 
                         
                         
Kierownik robót
Majster – Inspektor
Nadzoru ds.
Sanitarnych
  Kierownik robót
Majster – Inspektor
Nadzoru ds.
Budowlanych
   Kierownik robót
Majster – Inspektor
Nadzoru ds.
Budowlanych
  Inspektor ds.
Zgłoszeń
    Administratorzy  Księgowa ds.
Rachuby Płac
  Inspektor ds.
Społeczno-
Kulturalnych
  
        Dozorcy        
                    
       Magazynier    Inspektor ds.
Administracyjnych
  Księgowa ds.
Gospodarki
Materiałowej
     
           Sprzątaczka
Administracji
      Sprzątaczka  
Monterzy instalacji
Wod.-kan.
  Dekarze – murarze   Murarze – malarze              
       Zaopatrzeniowiec    Inspektor Nadzoru
ds. Zieleni
        
           Dozorca Ochrony
Mienia
    Księgowa ds.
Rozliczania
Kosztów
  Portier  
Konserwatorzy
Instalacji
Centr. ogrz.
  Stolarze – szklarze   Murarze              
             Konserwator
ds. Zieleni
       
                       
   Ślusarze – spawacze   Elektrycy           Księgowa ds.
Rozliczania
Mediów
     
Monterzy
Spawacze
                     
                       
       Malarze                 
                        
                         

 

Skip to content